Hikaye Nedir?

0

Hikaye ne demektir? Edebiyatta hikaye türünün özellikleri, ünlü yazarları, hakkında bilgi.

Kitaplar - OkumaHikaye;Edebiyatta bir türdür. Romandan daha kısa, roman gibi kişilerin ruh hallerini bir olay çerçevesi içinde anlatan yazılara denir. Nesir de olur, nazım da. Daha çok nesir şeklinde görülür.

Advertisement

Eski edebiyatımızda «hikayet» diye geçen bu kelime XIX. yüzyılın ikinci yarısında «hikaye» adıyla, Fransızca’daki «roman» kelimesinin karşılığı olarak kullanıldı. Şimdi «hikaye» dediğimiz yazılara ise «kıssa» derlerdi. Sonra, «roman» kelimesi dilimize girince, «hikaye» veya «kısa hikaye» de «conte», «büyük hikâye» ise «nouvelle» kelimesine karşılık olarak alındı.

Hikaye tarzı, kaynakları bakımından eski Hind’e kadar gider. Halk arasında meydana gelen, sahibi belirsiz masallar da bu tarzın ilk örnekleridir. Arapların dünyaca tanınmış «Binbir Gece Masalları» iç içe geçmiş küçük hikayelerden meydana gelmiştir. Batı edebiyatlarında ilkin Rönesans öncesi çağının İtalyan yazarı Boccacio’nun «Decamerone» (On günlük) adlı eseriyle bu türde yazılar görülmeye başladı. İspanyol romancısı Cervantes’in hikâyeleri, İngiliz şairi Geoffrey Chaucer’in «The Canterbury Tales» (Canterbury Hikayeleri) gibi eserlerle gelişti. Fransızlar’da, Ortaçağ’ın sonlarına doğru meydan alan «Gülün Romanı», «Tilkinin Romanı» gibi eserlerle Marie de France’ın «Heptamerone» (Yedi günlük) adındaki eseri ilk hikaye örneklerindendir. Bu gibi eserlerde hemen yalnız olaya önem verilirdi. İnsan karakterini, ruhunu tahlile yer bırakılmazdı. XIX. yüzyıl sonunda yetişen Fransız hikayecileri (Daudet, Maupassant), Rus hikayecileri (Puşkin, Dostoyevski), Amerikan hikayecileri (Mark Twain, Poe) bu tarza bağımsız bir edebi tür değeri kazandırdılar.

Bizde hikayecilik, masala benzemekten çok geç kurtuldu. XIX. yüzyılın sonlarına doğru Ebubekir Hazım Tepeyran “Küçük Paşa”siyle; Sami Paşazade Sezai «Küçük Şeyler» iyle, Servet-i Fünun Edebiyatı’nın ünlü iki hikayecisi Halit Ziya Uşaklıgil ile Hüseyin Cahit Yalçın, birçok eser yazarak bu çığırda yepyeni bir yola girdiler. Onlardan sonra Ömer Seyfettin, bütün eserlerini hikaye şeklinde yazarak; Reşat Nuri Güntekin, mizah hikayelerine de geniş imkan vererek bu türü geliştirdiler. Günümüzde ise bütün eserini yalnız bu tarza bağlamış bir sanatçı olarak Sait Faik Abasıyanık yetişti.

Advertisement


Leave A Reply