Hindistan İle İlgili Bilgiler

0

Hindistan’ın coğrafi konumu, fiziki özellikleri, iklimi, ekonomisi, yaşam koşulları, genel özellikleri hakkında maddeler halinde bilgiler.

Hindistan

✓ Hint Yarımadası’nda yer alan Hindistan, Dünya’nın yüzölçümü bakımından 7., nüfus bakımından 2. büyük ülkesidir.

Advertisement

✓ 6°-37° Kuzey enlemleri ve 68°-97° Doğu boylamları arasında yer alır.

✓ Hindistan’ın kuzeyinde uzanan Himalaya dağları ülkeyi Orta Asya’dan ayırır. 7000 m ‘yi aşan 92 doruk noktasıyla Dünya’nın en yüksek dağ sırasıdır. Ülkenin orta kesiminde Dekkan Platosu bulunur. Platonun doğusunda ve batısında Gat dağları uzanır. Dekkan platosu ve Himalayalar arasında İndus, Ganj ve Brahmaputra nehirlerinin deltalarının birleşmesiyle oluşan kuzey ovaları yer alır. Ülkenin kuzeybatısında Tar Çölü bulunur.

✓ Büyük bölümünde Muson iklimi etkilidir. Haziran-eylül arası yaz Musonları nedeniyle yağışlı geçer. Himalaya dağlarının etekleri (Çerapunçi) en çok yağış alan yerlerdir. Yarımadanın iç kısımlarında yağış azalır. Eylül – şubat ayları arası kurak ve serindir.

✓ Toplam nüfusu 1 milyardan fazladır. Nüfusun %74’ü kırsal kesimde, % 26’sı kentsel alanda yerleşmiştir.” Nüfus dağılışı düzensizdir. Ganj ovaları, Pencap, Ahmedabad, Bombay ve Korela Yarımadasfnın güneybatısı en yoğun nüfuslu yerlerdir.

Advertisement

✓ Ülkenin % 60’a yakın bölümü tarıma ayrılmıştır. Nüfusun % 75 ‘i tarımla uğraşmaktadır. Ağırlıklı olarak ekstansif tarım yöntemi uygulanmaktadır. Ülkede tarımsal üretim yağış şartlarına bağlı olarak iki ekim döneminde yapılmaktadır. Yağışlı bahar ve yaz döneminde tahıl (buğday hariç), jüt (hint keneviri) çeltik ve mısır ekilir. Kurak kış döneminde ise buğday, baklagiller ve yağlı tohumlu bitkiler üretilir. Nüfus fazlalığından dolayı yetiştirilen çeltik, buğday, pamuk, darı, jüt’ün iç tüketimi fazladır.

✓ Dış satım için çay, kahve, kauçuk, şekerkamışı plantasyonları bulunmaktadır. Hindistan; şeker kamışı, tütün ve pamuk üretimi bakımından Dünya’nın önde gelen ülkelerindendir.

✓ 1960’lı yıllardan sonra tarımı geliştirmek ve daha fazla verim almak için çalışmalar yapılmıştır. Verimi yüksek çeltik tohumlan Malezya ve Endonezya’dan; buğday tohumları Meksika’dan getirilerek tarımsal verimlilik artırılmıştır.

✓ Ülkede büyükbaş hayvan sayısı fazla olmasına rağmen hayvancılık gelişmemiştir. Kutsal sayılan ineklerin kesilmesi yasaktır. Özellikle çeltik tarımında büyükbaş hayvanların gücünden yararlanılır. Küçükbaş hayvanlar ise Himalaya eteklerinde ve Dekkan Platosu’nda beslenir. Balıkçılık potansiyeli olmasına rağmen yeterince değerlendirilmemektedir.

İLGİLİ RESİMLER


Leave A Reply