Hindistan Kast Sistemi Özellikleri

0

Hindistan’daki kast sistemi nedir, özellikleri nelerdir? Hindistan kast sisteminin sınıfları hakkında bilgi.

Hindistan Kast Sistemi

Hindistan Kast Sistemi

Hindistan Kast Sistemi Özellikleri

Hindistan Kast Sistemi; Hindular’ın ayrılmış olduğu sınıflara “kast” denir. Kast sisteminin temeli eski Arya kanunlarına dayanır. Başlıca dört kast vardır:
1 — Brahmanlar (rahipler);
2 — Kşatriyalar (savaşçılar);
3 — Vaisyalar (çiftçiler);
4 — Sudralar (işçiler),
Bu sonuncular Aryalar’ın dışında kalanlardır.

Advertisement

Bunlardan başka daha birçok sınıflar vardır. Her kast o kadar çok çeşitli sınıfa ayrılmıştır ki, bugün bunların tam tasnifini yapmak imkânsız denecek kadar güçtür. Kastlar kısmen ekonomik, kısmen de dini ve sosyal esaslara göre kurulmuştur. Kastların ayrıldığı kollar da ırka ve coğrafi durumlara göre değişir.

Kastlar arasında kesin ayrılıklar vardır. Genel olarak, ayrı kasttan olanların birbirleriyle evlenmeleri yasak olduğu gibi, üstün kasttan olanların bir aşağı kasttan olanlarla her hangi bir işbirliği yapması, hattâ onlara dokunması bile yasaktır. Bir zamanlar yüksek katlardan olanlar aşağı kasttan birinin, ya da bir Avrupalı’nın gölgesi kendilerine düşerse dinlerinden olacaklarını sanırlardı.

Bu dört kastın dışında kalanlara “parya” denir. Paryalar en âdi işlerde çalıştırılan, dokunulması caiz olmayan kimselerdir. Ciddi bir suç işleyenler kastlarından atılırlar, böylece onlar da parya olur. Paryalar’ın hiçbir sosyal hakkı yoktur. Tapınaklara giremez, hattâ kast mensuplarıyla aynı kuyudan su bile içemezler. Hindular arasındaki inanışa göre bulunduğu kasttaki hayatı sırasında dürüst bir hayat süren, bir daha ki dünyaya gelişinde, bir üst kast mensubu olarak doğar.

Hindistan’ın başlıca dinlerinden olan Budizm’le İslâmlık, kardeşlik, karşılıklı sevgi esasına dayandığı için, kast sisteminin ruhuna aykırıdır. Gandhi gibi bazı Hindu liderleri paryaları korumak için kast sistemiyle savaştılar. Bu çalışmaların sonucu olarak Hindistan Millet Meclisi 1947’de paryalığı kanun dışı saydı.

Advertisement


Leave A Reply