Hindistanda Parya Nedir?

0

Hindistanda parya tabakası nedir? Hindistanda paryanın özellikleri, tarihçesi, hakkında bilgi.

parya

Advertisement

PARYA

Hindistan’da Hindular arasında en alt tabaka sayılan halka «parya» denir. Bu söz Tamul dilinde «davulcu» anlamına gelir. Eskiden paryalar babadan oğula hep davulcu olurlardı. Bugün paryalar, başkaları adına çalışan, dikili tek ağaçları olmayan işçilerdir. Öteki Hindular Bunlara el bile sürmezler, üzerlerine dokunacak olurlarsa kendilerini kirlenmiş sayarlar.

Aryalar Hindistan’ı aldıkları vakit (M. Ö. 3000) Sin Suyu boylarında oturan Sudralar, Gundalar, Tamuller bu toprakların yerlileriydi. Bunların hepsi yavaş yavaş Aryalar’ın boyunduruğu altına girdi, Brahma dininin doğuşundan sonra da aşağı sınıftan insanlar sayıldılar. Daha sonra Buda dini bu köle insanları kurtarmaya çalıştıysa da, bütün kuvveti elinde tutan Brahmanlar, buna engel oldular. Brahman dini ile Buda dininin karışımından yeni bir din çıkaran Hindular da bu halkın köle hayatını çağımıza kadar sürdürmüşlerdir.

Advertisement


Leave A Reply