Hinduizm Dini Hakkında Temel Bilgiler

0
Advertisement

Dünyada oldukça yaygın dinlerden birisi olan Hinduizm ile ilgili olarak genel ve temel bilgilerin yer aldığı yazımız. Hinduizm dininin inanç ve ibadet esasları.

Yaşayan dünya dinleri arasındaki en eski dinlerinden biri olan Hinduizm, Hindistan halkının büyük çoğunluğunun bağlı olduğu bir dindir. Kim tarafından kurulduğu tam olarak bilinmemektedir.

Tüm Hinduların orta kabul ettiği bir inanç sitemi de bulunmamaktadır. Dinden çıkmak, küfre girmek gibi durumlar bu din için söz konusu değildir. Kurumsal bir din olmadığı için, herkes kendi bildiği ve onayladığı şekliyle inançlarını devam ettirirler.

İnekler, hayatın kaynağı olarak kabul edildiğinden kutsallıkları bulunmaktadır. Hindular, Ganj nehrini kutsal kabul ederler. Zaman zaman bu nehirde yıkanırlar. Ölen bir kimsenin cesedini de yakıp küllerini Ganj nehrine dökerler.

Hint toplumu çeşitli sınıflara ayrılmaktadır. Kast sistemi denilen bu sınıfsal ayrım, Hint inançlarına dayanmaktadır.

Kast sistemi dört sınıftan oluşur:

Advertisement
  • Brahmanlar : Rahipler ve aydınlar sınıfı
  • Kşatriyalar : Hükümdar sülalesi ve askerler sınıfı
  • Vaisyalar : Tüccar, esnaf ve çiftçi sınıfı
  • Sudralar : İşçi ve sanatkarlar sınıfı

Hinduizm’e göre, doğan her kişi, kast sisteminde yer alan dört sınıftan birine bağlı olarak doğar. İlk üç sınıfta olanlar, işçi ve sanatkârların sınıfından daha itibarlıdır. Sudralar, diğerlerine hizmet etmekle mükelleftirler. Sadece aynı kasttan olanlar sofrada birlikte yemek yiyebilir, kendi aralarında evlenebilirler.

Kast sistemi, günümüzde eskiden olduğu gibi katı bir şekilde uygulanmamaktadır. Yarı laik olan Hindistan devleti, kast sistemini tamamen ortadan kaldırmamıştır.

Hinduizmde hem tek Tanrıcılık hem de üçlü Tanrı anlayışı bulunmaktadır. Üçlü Tanrı Brahma (yaratıcı Tanrı), Vişnu (koruyucu Tanrı) ve Şiva (yok edici Tanrı)’dır.

Tanrıya ibadet her yerde ve her zaman yapılabilir. İbadet ve ayinlerin belirli bir şekli ve sistemi yok-
tur. Ancak, yine de Hinduların büyük çoğunluğu ibadetlerini sabah, öğle ve akşam vakitlerinde olmak üzere günde 3 defa yaparlar.

Hinduizm’de Tanrıya kurban kesmek önemlidir. Kurban kesmekle, Tanrı ile iletişimin sağlandığına inanırlar.

Hinduizm’in çok geniş kutsal kitap koleksiyonu vardır. Kutsal Kitapları Vedalar (İlahi Bilgiler) kitabıdır.

Advertisement

Hinduizm’e ait bazı terimler

Karma

Kişinin geçmişte yaptığı iş ve eylemlerin gelecekte karşılığının ortaya çıkmasıdır. Buna Sebep-sonuç kanunu da denir.

Tenasüh (Reenkarnasyon)

Tenasüh, ölen kişinin ruhunun bir bedenden diğerine geçmesidir. Buna ruh göçü de denir. Tenasüh, karmanın zorunlu bir sonucudur.

Hulül

Tanrı’nın insan şekline girmesidir.

Yoga

Beden ile ruh, duygu ile sezgi arasında bir bütünlük ve uyum sağlamak, doğaüstü güçlerle temas kurmak amacıyla yapılan dini egzersizlerdir.


Leave A Reply