Hint Atasözleri (Resimli), Hintlilerin En Anlamlı Atasözlerinden Seçmeler

0
Advertisement

Hindistan ülkesinin eski ve güzel atasözlerinden seçmeler. Resimli güzel ve anlamlı Hint Atasözleri, hintlilerin ünlü sözleri.

Hint Atasözleri

 • Açgözlü mide, her zaman boştur.
 • Adalet Tanrı’yı da, insanları da memnun eder.
 • Adaletli yargıç, iyilik edeni kötülük edenden ayırt etmeli; iyilik edeni ödüllendirme karşılığında, kötülük edeni cezalandırmalıdır.
 • Ağaç nasılsa, meyvesi de ona göredir.
 • Ağzında yağ, bal; gönlünde pelin, zehir.
 • Akıl, dibi görünmeyen bir deniz gibidir; felaket ne denli büyürse büyüsün, o denizi tüketemez.
 • Akıl nerede işe yaramaz ki…

Hint Atasözleri

Akıllı adam, akılsız adamın son yaptığını ilkin yapar.

 • Akıllı düşman, akılsız dosttan yeğdir.
 • Akıllı kişi, kavgayı en son çıkar yol sayar; daha önce başka yollara başvurur; o yolları da dener.
 • Akıllı ve özverili kimseyle arkadaşlık eden, erdem kazanır.
 • Akılsız kişilerden dost edinmemeli.
 • Aklı olmayan kimse, iyiyi kötüden, iyilik yapanı kötülük edenden ayıramaz.
 • Aklı olmayana kitabın ne yararı var? Ayna, köre yardımcı olabilir mi?
 • Alçakgönüllü olmak, bilginin süsüdür.
 • Alçaklar, çok konuşkan olur.
 • Aldatanların dostu olmaz.
 • Altı kişi, kendisine daha önce yardımı dokunanı anımsamaz: öğrenci öğretmeni, evlenen oğul anayı, sevmemeğe başlayan erkek kadını, amacına ulaşan yardımcıyı, fundalığa sürüklenen kılavuzu, hasta hekimi.
 • Altının değerini öğrenmek istersen, taşa sürt. Öküzün gücünü öğrenmek istersen, yük yükle. Erkeğin huyunu öğrenmek istersen, onu dinle. Kadının ne düşündüğünü öğrenmek istersen, işte buna olanak yok.

Hint Atasözleri

Aptallar, yaşamları boyunca akıllılarla gezse bile, gerçekleri gene öğrenemezler; kaşık, çorbanın lezzetini alabilir mi?

 • Aptallığını bilen aptalda hâlâ bir parça akıl vardır; ancak kendi aklına pek güvenen aptalda her halde akıl yoktur.
 • Arkadaş seçerken, dikkatli olmalı.
 • Armağanlar biter bitmez arkadaşlık sona erer; ineğin memesi kuruyunca da dana onu bırakıp gider.
 • Asıl önemli olan, dünkü durumumuzdan üstün olmamızdır.
 • Aşırı isteklerden vazgeç, ama bütün isteklerini de baskı altında tutma.
 • Ataklığını yitiren, gücünü de yitirir.
 • Ateş, yağ ile söndürülmez.
 • Bal bal demekle, ağız tatlanmaz.
 • Barış ve iş : işte mutluluk kaynağı!
 • Başkalarına öğüt vermek gerektiğinde, herkes bir akıl kutusu kesilir; bu öğütlere kendisinin uyması gerektiğinde ise, akıllının aptaldan ayrımı kalmaz.
 • Başkalarına yaramayan akıl, sahibine de zarar verir.
 • Başkasından üstün olmamız önemli değildir.
 • Başkasının işini iyi yapmaktansa, kendi işini kötü yapmak yeğdir. Kendi tabiatını izleyeni suçlu sayma!
 • Başkasının karışma bacı gözüyle, başkasının varlığına bir yığın toprak gözüyle, tüm yaratıklara kendi canım taşıyormuş gibi bakan kimse, gerçekten, akıllı bir kişidir.

Hint Atasözleri

Bayağı bir kimse söyler, yapmaz; soylu bir kişi yapar, söylemez; boşboğazlık etmemeli!

 • Beş yaşına dek oğluna kral gibi davran, on beş yaşına dek bir uşak gibi, ondan sonra da bir arkadaş gibi davran.
 • Bilgisizlikten korkunuz, ama yanlış bilgiden daha çok korkunuz.
 • Bir ağaç oklarla, baltalarla yaralansa bile, eski durumuna döner; dil yarası hiç bir zaman kapanmaz.
 • Bir gün sevineceksen giysi yaptır, her gün sevineceksen iyilik yap!
 • Bir iş yapmak için fırsat düştüğünde onu yapmayan, akıllı bir insan sayılmaz.
 • Bir işe ya hiç başlama ya da başladıysan bitir; akıllığın ilk ve son kanıtı budur.
 • Bir kapı kapanırsa, bin kapı açılır.
 • Bir kez evlenmek görevdir, iki kez evlenmek aptallık, üç kez evlenmekse çılgınlıktır.
 • Bir kız, kadınlık çağma erişmeden evlenmeli.
 • Bir kişi biliyorsa sırdır, iki kişi biliyorsa herkesindir.
 • Bir nesne için devenin sırtında yer bulunmazsa, onu devenin boynuna asarlar.
 • Bir sırrı ifşa etmek doğru değil, büyük bir vebaldir.
 • Bir şeyin yapılamaz olduğunu düşünerek uyuya kalma; böyle yaparsan, bir başkasımn bu yapılmazı yaparken çıkardığı gürültüyle uyanırsın.
 • Bir tek yiğit savaşçı, bir ordunun yiğitliğini yüceltebilir; bir tek korkak, bir orduya uğursuzluk getirebilir.
 • Bir veren, bin alır.
 • Bir yalanı gizlemek için, bin kez daha yalan söylemen gerekir.
 • Birkaç saman sapı, bir fili bağlayabilir.
 • Buğdayını yel eserken savur.
 • Büyük-küçük kötülük yoktur, kötülükler vardır.
 • Cahil kızar, akıllı insan anlar.
 • Cehennemde bile olsa, iyi kimselerle oturup kalkmak, kötülerle saraylarda oturmaktan iyidir.

Hint Atasözleri

Çabuk ısınan dost, çabuk soğur.

 • Çarpışma sırasında bir adam binlerce kişiyi binlerce kez yenmişse, bir başkası ise kendisini yenmişse, o daha çok yenmiş savılır; başkaları yerine, kendini yenmek daha iyidir.
 • Çile çekerken, zaman yavaş geçer.
 • Çimenler, yumuşaklıkları ve rüzgara karşı eğilmeleri yüzünden, en şiddetli fırtınalardan kurtulur.
 • Çocuğun, köklere gereksinmesi vardır.
 • Çok konuşana, bir şeyler söylese de, insanlar değer vermez; sonsuza dek gürültüyle akan ırmağa, yararlı olmasına karşın, kimse dikkat ve ilgi göstermez.
 • Dağların tepesinde nilüfer yetişmez, hayduttan iyilik gelmez.
 • Dana bağlanırken, anasının bacağı direk olarak kullanılır.
 • Dedikodu ve iftiranın her iki yüzü de keskindir : bunlarla başkasına acı vermek isteyen eli çokluk yaralar.
 • Demiri çürüten kendi pasıdır, insanı cehennemlik eden de kendi günahları.
 • Dinlenmenin zevki, ancak ağır bir işten sonra tadılır.
 • Dost, kadın, hizmet, sağduyu ve yüreklilik felaket zamanı sınanır.
 • Dostlarını yitirmektense, yaşammı yitir, bir daha yaşarsın, ama dostluk bağı bir daha geri gelmez.
 • Dostluk bağını koparma, çünkü daha sonra onu bağlayınca düğüm olur.
 • Dostuna iyi davran, hısım-akrabana dikkatli, kadınlara ve uşaklara armağanlı, ötekilere nazik davran.
 • Dört ayaklı at sendelerse, iki ayaklı insan ne yapsın?
 • Dünyada önemli olmak kadar akıllılık, üzgüden çekinmek kadar edep, güzel huylu olmak kadar soyluluk, hoşnut olmak kadar varsıllık yoktur.
 • Düşmana güvenilmez, arada anlaşma olsa bile.
 • Düşmandan iki yolla kurtulabilirsin: ya ellerini ipe bağlayarak ya da ayaklarının hızına güvenerek.

Hint Atasözleri

Düşündüğünü söyleyenden değil, söylediğini düşünmeyenden kork!

 • En büyük kazanç sağlık, en büyük varlık tokgözlülük, en hayırlı akraba güvenilir dost, en yüce mutluluk kurtuluştur.
 • Erkeğin kıskançlığı kadını başkasına doğru iter; akıllı adam kıskançlık göstermeyerek karısını elde tutar.
 • S Ermişlerin gönlü değişmez, arpa ekince pirinç çıktığı görülmüş mü? Eşek eğitilse de türkü söyleyemez.
 • Ev bir kez bittikten sonra, duvarcı unutulur.
 • Evin kadını, evin kendisidir; kadınsız ev ise, dağ başıdır.
 • Evlenen insan üzülebilir, evlenmeyense kesinlikle üzülecektir.
 • Evlenirken şu yedi şeyi gözönünde bulundurmalı: varlık, güzellik, bilgi, aile soyluluğu, gençlik, mevki, doğruluk.
 • Felaket, akıllıların tüm çabalarım yenerek yere seremez. Umutların gerçekleşmesi de onları nankörlüğe sürüklemez, sarhoş edip gözlerini perdelemez.
 • Ganj ırmağına çöp de dökseler, onun büyüklüğü azalmaz.
 • Geceleyin yaptığimız iyilik, sabahın mutluluğunu verir.
 • Geç gel de iyi gel.
 • Gelecek sizin, yurt sizin; gençliğin kalbi avuçlarınızdadır, ey eğitimciler!
 • Gençliğinde öylesine yaşa, ki yaşlılığında mutlu olasın.
 • Gençlik, çılgınlık çağıdır.
 • Geyik, taze ota koşarken, yoldaki çukuru unutur.
 • Görmemek, iki kişinin işidir : kör olanla akılsız olanın.
 • Gözün gördüğünü el yapabilir.
 • Gücüne güvenerek çelimsizleri aşağılayanın gücü, kendi başına bela olur.
 • Güçsüzlük yanında öfke çok güçlüdür.
 • Güler yüzlülük, şölenle ağırlamadan daha değerlidir.
 • Gülümsemenin başaramayacağı iş var mı?
 • Gün güneşin batmasıyla, gece güneşin doğuşuyla sona erer. Sevinç üzüntüyle, üzüntü de sevinçle biter.
 • Güzel kadın dünyanın, çirkin kadın senin malındır.
 • Güzel sözlerin açmayacağı kapı var mı?
 • Hak etmeyene verilen armağan, tembele edilen yardım, iyilikbilmeze yapılan en ince öneri, kaba olana gösterilen incelik, cesede sürülen koku, kireçli toprağa yağan yağmur, sağırın kulağına seslenmek: boşa gitmiş, demektir.
 • Haktan başka bir şey istemeyin; çünkü, yalnız hak peşinde koşanlar, yargı aleyhlerinde de olsa, dileklerine kavuşur.

Her şey aslına çeker.

 • Her şeyin bir çaresi var, aptallığa çare yok.
 • Herkes tahtırevana binmeğe kalkarsa, tahtırevanı kim taşır?
 • İki kişide bir kalp, sevginin ürünü böyledir; kalpler ayrılırsa, gövde sevgisi olur.
 • İki şeyden biri kaçınılmazdır : ya insan varsıllığı bırakır, ya da varsıllık insanı. O halde, zarar-zivan için ne diye üzülelim?
 • İktidar, bilgiyle ölçülemez; kralı yalnız kendi yurdu sayar, bilgini ise bütün dünya.
 • İnatçı adam, pastan daha güçlüdür.
 • İnsan mutlu olunca, yıllar gün gibi geçer; mutsuz günler, yıl gibi gelir.
 • İnsan varsıllığıyla ya da bilgisiyle değil, tutum ve davranışıyla soylu olur.
 • İnsanın en iyi ilacı insandır.
 • İstek bastırılınca, yoksul da varlıklı olur; üstünlük kazanırsa, ağa da köleyle eşit olur.
 • İsteklerine kapılmayan, duygularına yenilmeyen, çok yemeyen, dindar, direşken bir kimseyi şeytan dize getiremez; yel, kayalık dağı yıkamaz.

İstem, hangi işte başarılı olmaz ki…

 • İster bilgin, ister aptal, ister yakışıldı, ister çirkin olsun; kendisine bir şeyler sunduğumuz konuk, inşam cennete götüren bir köprü gibidir.
 • İşiteni gönül rahatlığına kavuşturacak bir tek söz, bin boş laftan yeğdir.
 • İşler iyi giderken reklam yararlıdır; işler kötü gittikçe zorunludur.
 • İyi düşmanında da olsa öykün, kötü ana-babanda da olsa öykünme.
 • İyiliği, ona yaraşana yap.
 • İyilik yapan iyilik bulur, kötülük yapan.kötülük.
 • Kadın, çocukluğunda babasının, gençliğinde kocasının, daha sonra da oğullarının kölesidir.
 • Kadını yedir, giydir, mücevherler ve başka güzel şeylerle süsle, donat, ama ona akıl danışma, sakın!
 • Kaplanları terbiye eden adam yüreklidir, bir ülke fetheden adam yiğittir, ama kendini zapteden adam her ikisinden de daha yürekli ve yiğittir.
 • Karaların, denizlerin,- dağların sonu vardır; ancak kralın düşüncelerinin sonu yoktur.
 • Karşı karşıya gelince seni öven, arkandan karaçalmalar yağdıranla arkadaşlık etme.
 • Kendi besini için çalışmadan yiyen, çalınmış besin alır.
 • Kendini bilime vermiş olanların varlığı yoksulluktur.
 • Kendisini kocasına adamış bir kadına sahip olan erkek, dünyanın en büyük nimetine sahiptir.

Kim sadaka vermiş de yoksul olmuş?

 • Kimilerinin gözü kördür, kimilerinin de yüreği.
 • Kimse doğru söylediği için batmamıştır.
 • Kimse köşesinde sessiz oturanı azarlamaz; çok konuşan kınanır.
 • Kirli işler, pis sonuçlar verir.
 • Kocasını memnun edememiş hiç bir kadın, karı denilmeğe değmez.
 • Koşmayan düşmez.
 • Kör onu görmüyorsa, kabahat direğin değildir.
 • Krallar dağlara benzer : düz değildirler, serttirler, yüksektirler, aşağılık insanları gizlice barındırırlar.
 • Kurbağaların konuştuğu yerde, en iyi şey susmaktır.
 • Kuşun havadaki, balığın sudaki izleri görülemez; erdemli kişilerin yolu da böyledir.
 • Limona ekşi eklemek gerekir mi?
 • Mutluluk, ruhça güçlülere doğru yolunu kendisi bulur.
 • Mutsuzluk sırasında acıma, susuzlukta yağan yağmur gibidir.
 • Namus, en güzel huydur.
 • Oku hedefe vurduramayan, çarçabuk bir yalan uydurur.
 • Okumamış adam, boş olduğu için büyük bir gürültü çıkaran daireye benzer.
 • Öfkenin gözü yoktur.
 • Öfkeye öfkeyle karşılık vermeyen, iki kişiyi kurtarır: kendisini, bir de ötekini.
 • Öğreteceğine, göstersen daha iyi.

Öküze boynuzu ağır gelmez.

 • Papağanla güzel sesli kuşlar, sesleri yüzünden hapsedilir; aptal balıkçıl istediği gibi dolaşır, çünkü susmak, en iyi politikadır.
 • Para ün, ün saygınlık, saygınlık soyluluk getirir.
 • Rüşvet ve dalkavukluğun sökmediği yerde, oyun ve dolap iş görür.
 • Sabır, arkadaş, kadın : bunların hepsi talihsizlik sırasında denenir.
 • Sabır, güçsüzün erdemi, güçlünün süsüdür.
 • Sağ ve sol el arasında ayrım yamayan insanla dost olma.
 • Sağlık gibi dost, hastalık gibi düşman, çocuk sevgisi gibi sevgi, açlık gibi acı yoktur.
 • Savaş, ölümün bayramıdır.
 • Sevinç, gücün yarısıdır.
 • Soluk oldukça, umut vardır.
 • Söylenmiş söz, yabancı olur.
 • Sözlerini bir yarar sağlayacak yerde söyle; bir kumaş ne denli aksa, o denli iyi boya tutar.
 • Su samurunun yuvasında, dünün balığını aramak boşunadır.
 • Suçluyu bağışlamaktan büyük zevk aldığını bilseler, sana yaranmak için, yakınların suç işlerdi.

Susarak yanlış yapılmaz.

 • Süslü aptal, ancak ağzını açana dek bir toplulukta parlar.
 • Süslü bir yemek, soğuk havada ateş, bir büyükten saygı görmek, birbirini sevenlerin buluşması bengisu denli tatlıdır.
 • Süzgeç, dikiş iğnesine “çık, git, sen delinmişsin” dedi.
 • Şu beş şey insan dölyatağından çıkmadan önce saptanmıştır : yaşayacağı günlerin sayısı, talihi, varsıllığı, bilgisi, gömütü.
 • Şu üç şeyi yapanlar ahmaktır : devlete karşı koymak, kadına güvenmek, deneme için zehir içmek.
 • Tanrı’nın yazgısı, tüm insanlar istemese de yerini bulur; Tanrı’nın alna yazmadığım tüm insanlar istese de olmaz.
 • Tedavi olmaktansa, hastalıktan korunmak yeğdir.
 • Tek gözlü insan, körler arasında kral yerine geçer.
 • Tezcanlılık etmemek kötü sonuçlardan korur; hayır işlerinde ivecen davranmamaksa, insana fırsatlar kaçırtır.
 • Tökezlemek, topal atın özrüdür.
 • Tüm içkiler arasında en iyisi sudur.
 • Umutsuz adam için deniz, dizleri dibindedir.
 • Ürkekler için hava şeytanlarla doludur.
 • Vakti gelince olacak, vakti gelince gidecek.
 • Varlıklı olan, anamalı yitirmekten kaçınmanlı, ancak onun kârını isteğince harcamalıdır.
 • Varsılık, bir bulut gölgesi gibidir.
 • Varsıllık öleni evinin eşiğinde bırakır. Akraba ve dostları mezarlıkta bırakıp gider. Yalnızca iyi ve kötü işler, onu ölümden sonra da izler.
 • Verenlerin her şeyi vardır, vermeyenlerin hiç bir şeyi olmaz.

Yağmur herkesin üstüne yağar.

 • Yakınları için yaşanmışsa, insanın yaşamı kısa da olsa mutludur.
 • Yalan söyleyen adamın yapamayacağı kötülük yoktur.
 • Yalnız övgü ya da yalnız yergiye layık adam yoktur, olamazda.
 • Yanına yalnız gelen mutluluk, giderken bir laneti de birlikte götürür.
 • Yarın da bir gündür.
 • Yarın pişman olacağın işi bugün yapma.
 • Yaşamda en sıcak söz, arkadaşlık’tır.
 • Yenileri için eski dostları bırakma!
 • Yeryüzü cenneti, özgürlüktür, bu.
 • Yılanın zehrinden kurtulabiliriz, ama iftiranın zehrinden kurtulamayız.
 • Yürek, en güçlü, en çekinceli yerimizdir; bu yüzden ona egemen olamayız.
 • Yürekliliğini yitiren, gücünü de yitirir.
 • Zamanın ağzı, hepimizi çiğner.
 • Zevklerden üzüntü doğar, zevklerden korku doğar; zevklerden kurtulana artık ne üzüntü, ne de korku vardır.
 • Zincirler, altın bile olsa, ağır gelir.

Advertisement

Yorum yapılmamış

Reply To Anonim Cancel Reply