Hipokrat Kimdir?

0
Advertisement

Ünlü Hipokrat Yeminine ismini vermiş olan Antik Yunanistan’ın ünlü hekimi Hipokrat kimdir? Hipokrat hakkında bilgiler.

Hipokrat (Hippokrates)
Hipokrat (d. M.Ö 460, İstanköy – ö. M.Ö 370, Larissa)

Eski Yunanistan’ın en ünlü hekimidir, tıbbın babası sayılır. Babası Heraklides de hekimdi. Eski Yunanlılar bu ailenin Tıp Tanrısı Asklepios’un torunlarından geldiğine inanırlardı.

Hippokrates Tıp Tanrısı’nın yaşadığı kutsal şehir olarak bilinen İstanköy’de doğdu. İlk tıp bilgisini babasından aldı. Devrin tanınmış filozofu Demokritos’tan da felsefe öğrendi. Sonradan, Demokritos’un tutulduğu akıl hastalığını iyi ettiği söylenir.

Hippokrates, anatomi bilimi üzerindeki deneyleriyle herkesi hayrette bırakmıştı. O çağlarda köksüz inançlar yüzünden, insan vücudunun kesilip gözden geçirilmesi hemen hemen imkansızdı. Hippokrates ise her olayın tabiat kanunlarına bağlı olduğuna inanmıştı. Ona göre, insan vücudunda bulunan dört çeşit sıvının tam miktarda bulunması sağlığı gösterirdi. Hippokrates’in dört sıvısı şunlardı : Kan, balgam, sarı safra, kara safra. Ünlü hekim ilâçtan çok perhizin faydasına inanmıştı. Bazı hastalıkları iyi etmek için kullandığı, ilaçlar da, sayıca pek fazla olmamakla, beraber, yüzde yüz fayda sağlıyordu.

Hippokrates, bir hastalığı iyi etmeye çalışmadan önce hastayı iyice gözden geçirip hastalığın sebebini anlamak gerektiği gerçeğini ortaya koymuş, böylece klinik tedavisinin esaslarını kurmuştur. Eserleri arasında «Salgın Hastalıklar», «Hava, Su, Toprak», «Baştaki Yaralara Dair», «Doktorun Görevleri» başta gelmektedir.

Advertisement

Tıp biliminin babası Hippokrates’in Milâttan Önce hazırlamış olduğu doktorluk yemini bugün bile dünyanın hemen bütün tıp fakültelerinde, biraz sadeleştirilmiş olarak, kullanılmaktadır. Tıp fakültesini bitiren gençler, doktor unvanını almadan, mesleğini kötü yollarda kullanmıyacağına, kendini insanlığa vakfedeceğine yemin eder.


Leave A Reply