Hipotez Türleri Nelerdir? Hipotez Türlerinin Kısa Açıklamaları ve Örnekleri

0

Hipotez nedir? Hipotez türleri nelerdir? Hipotez türlerinin kısa açıklamaları ile birlikte en basit hali ile örneklerinin yer aldığı sayfamız.

Bir hipotez, bir araştırma probleminin olası bir açıklamasıdır. Bilimde araştırma süreci, doğru olabilecek veya olmayabilecek, ancak doğrulanabilir olması gereken cevaplar önerir. Araştırmanın türüne ve farklı yazarlara bağlı olarak farklı hipotez türleri vardır.

Araştırma hipotezi

Araştırma hipotezleri, iki veya daha fazla değişkenin nasıl ilişkili olduğunu açıklamaya çalışır. Araştırmacı, araştırma problemini çözmek için faaliyetleri yürüttüğü için bunlara çalışma hipotezleri de denir. Araştırma hipotezleri içinde dört alt tip ayırt edilir: tanımlayıcı, ilişkisel, grup farkı ve nedensel.

Hipotez Türleri Nelerdir? Hipotez Türlerinin Kısa Açıklamaları ve Örnekleri

Kaynak : pixabay.com

Açıklayıcı hipotez

Bu hipotez, ölçülecek veya gözlemlenecek bir veya daha fazla değişkendeki bir veriyi veya değeri tahmin etmeye çalışır. Örneğin: “2021’de Bursa Uludağ Üniversitesi’ne öğrenci kabulü, 2020’ye göre %20 daha yüksek olacak.”

Korelasyon hipotezleri

Bu hipotezler, hangisinin diğerine neden olduğunu belirlemeden iki veya daha fazla değişkeni ilişkilendirmeye veya ilişkilendirmeye çalışır. Yani bir değişken varken başka bir değişken de ortaya çıkıyor. Örneğin: “Kadınlarda depresyon menopozda artar.

Grup farkı hipotezi

Bu hipotez grupları karşılaştırmayı amaçlar. Örneğin:Seralarda yetiştirilen bitkiler, açık havada yetiştirilen bitkilerden daha fazla meyve verir.

Nedensel hipotezler

Hipotezler, hangi değişkenlerin diğerleri üzerinde etkili olduğunu, yani X değişkeninin Y değişkenine neden olduğunu belirler. Örneğin: “Ergenler arasında zorbalık ve saldırganlık lise terklerine neden olur“.

Boş hipotezler

Boş hipotezler, araştırma hipotezinin karşılığıdır. Çalışan hipotezi reddetmeye veya çürütmeye hizmet ederler. Örneğin: “Ergenler arasındaki zorbalık ve saldırganlık, liseyi terk etmelerine neden olmaz.

Alternatif hipotezler

Araştırma ve boş hipotezler dışında isteğe bağlı açıklamalardır. Örneğin: “Ergenler arasında zorbalık ve saldırganlık daha az okul terkine neden olur“.

Hipotez Türleri Nelerdir? Hipotez Türlerinin Kısa Açıklamaları ve Örnekleri

Kaynak : pixabay.com

İstatistiksel hipotez

İstatistiksel hipotezler, boş ve alternatif araştırma hipotezlerinin ne olduğunu istatistiksel ve matematiksel terimlerle temsil eder. Bunlar şu şekilde sınıflandırılabilir: Tahmin, korelasyon ve gruplar arasındaki farkın istatistiksel hipotezleri.

Tahmin

Bir verinin öngördüğü tanımlayıcı hipotezleri çeviren istatistiksel hipotezlerdir.

Örneğin, “2021’de ODTÜ’ye öğrencilerin girişi 2020’den %20 daha yüksek olacak” açıklayıcı hipotez istatistiksel olarak şu şekilde çevrilir:
Merhaba: Gelir 2021 = Gelir 2020 + %20

Korelasyon

Korelasyonun istatistiksel hipotezi, iki veya daha fazla değişken arasındaki bir korelasyonu istatistiksel terimlere çevirmeyi amaçlar. İki değişken arasındaki korelasyonun sembolü “r” (küçük harf) ve ikiden fazla değişken arasında “R” (büyük harf) şeklindedir. Örneğin, “kadınlarda depresyon menopozda artar” hipotezi şu şekilde tercüme edilir:

  •  r depresyon-menopoz ≠ 0; depresyon ve menopoz arasındaki korelasyon sıfırdan farklıdır.

Hipotez Türleri Nelerdir? Hipotez Türlerinin Kısa Açıklamaları ve Örnekleri

Kaynak : pixabay.com

Ortalama farklar

Bu hipotez, iki veya daha fazla grup arasındaki bir istatistiği karşılaştırır. Örneğin, Mexico City’deki kadınların yüzdesini Buenos Aires’teki kadınların yüzdesiyle karşılaştırmak istiyoruz:

% WomenCDMX ≠% WomenBA (kadınların yüzdeleri farklıdır)
% WomenCDMX =% WomenBA (kadınların yüzdeleri arasında fark yoktur)


Leave A Reply