Hıristiyanlık Dini Hakkında Temel Bilgiler

0
Advertisement

Semavi ve vahye dayalı dinlerden birisi olan Hıristiyanlık ile ilgili olarak genel ve temel bilgilerin yer aldığı yazımız. Hıristiyanlık dininin inanç ve ibadet esasları.

Hıristiyanlık, İsrailoğullarına Allah tarafından, Hz. İsa aracılığı ile gönderilen bir dindir. Hz. İsa, babasız olarak doğmuştur.

Hz. İsa, bütün peygamberlerin yaptığı gibi insanları Allah’a inanmaya ve onun emirlerine uymaya çağırdı. Hz. İsa’nın bu davetini sayılı sayıda kimse kabul etti. Bu kimselere Havariler adı verilir.

Hz. İsa’ya inanmayanlar onu Roma yönetimine şikayet ettiler. Roma Hükümeti tarafından önce tutuklanmış, daha sonra ise yargılanıp idama mahkûm edilmiştir.

Hıristiyan kaynaklarına göre Hz. İsa çarmıha gerilmek suretiyle öldürülmüş, ancak Rabb’in izniyle birkaç gün sonra tekrar diriltilmiş, havarilerin arasında dolaşmış, 40 gün sonra da tekrar göğe yükseltilmiştir (Matta incili, 27. bölüm, s. 65-67).

Kur’an’a göre ise Hz. İsa, Allah’ın yardımıyla göğe yükseltilmiştir. Kur’an bu gerçeğe birçok ayette dikkat çekmektedir. (Âl-i İmran Suresi 54-55. ayet., Nisa Suresi, 157-158. ayetler.).

Advertisement

Hıristiyanlığın kutsal kitabı İncil’dir. Hz. İsa’dan sonra yazıya aktarılan ve çoğaltılan İncil, müjdeleyici, iyi haber anlamlarına gelir. Hıristiyanlarca kabul edilen dört incil bulunmaktadır. Bunlar Matta, Markos, Luka ve Yuhanna indileridir.

Bu inciller, Hıristiyanların Kitabı Mukaddes adını verdikleri kitaplarının “Yeni Ahit” (Sözleşme) bölümünde yer almaktadır.

Hıristiyanlar Tevrat’ı da kutsal kitap olarak kabul ederler.

Hristiyan Mezhepleri

 • Hıristiyanlığın büyümesi neticesinde bazı dini konularda görüş ayrılıkları ortaya çıkmıştır. Bunun sonucunda da Doğu ve Batı kiliseleri XI. Yüzyılda birbirlerinden kopmuştur.
 • Bu kopuş sonucu önce Ortodoks mezhebi ile Katoliklik mezhebi doğmuştur.
 • Doğu Kilisesi Ortodoksluk mezhebini, Batı Kilisesi ise Katoliklik mezhebini benimseyerek yollarına devam etmişlerdir.
 • Uzun bir süne sonra ise din adamları ve kiliseye karşı tepkisel eylem ve düşünceler sonucunda Protestanlık mezhebi ortaya çıkmıştır.
 • Ancak zamanla yozlaşan kiliseler, Batı dünyasında Reform hareketinin doğmasına neden olmuştur.

Hıristiyanlığın İnanç Esasları

Tanrı

Advertisement
 • Hıristiyanlıkta, Hz. İsa’nın kurtarıcı Tanrı olduğuna iman etmek, vaftiz olmak ve evharistiya ayinine katılmak önem taşımaktadır.
 • Hıristiyanlıkta, Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’tan oluşan üçlü bir Tanrı inancı vardır. Buna Teslis (üçleme) adı verilir.
 • Baba, mükemmel olup, her şeyin yaratıcısı ve sahibidir. Her şeyi işitir, bilir, görür. Hz. isa’yı yeryüzüne Baba göndermiştir.
 • Hz. İsa ise, Baba’nın oğlu olup, insan şeklinde yeryüzüne gönderilen bir ilahtır. Baba insanların yardımına ancak Hz. İsa aracılığıyla ulaşır.
 • Kutsal Ruh ise, Baba’nın gücüne ve iradesine sahip bir Tanrı’dır. Baba gücünü Kutsal Ruh aracılığı ile gösterir.
 • Hıristiyanlar, Hz. İsa’nın insanlara olan sevgisinden ve insanlığı kurtarmak adına kendini feda ettiğine inanırlar. O’nun kıyamete yakın bir zamanda yeryüzüne inip, tüm insanlığı kurtaracağı düşüncesine inanırlar.

Kilise

 • Hıristiyan inancına göre kilise, Hz. İsa’nın yeryüzündeki bedenini temsil etmektedir. Hz. İsa’nın kilisede manevi olarak bulunduğuna inanılır.

Hıristiyanlıkta İbadet Esasları

Vaftiz

Hıristiyanlar asli günahtan arınmak için vaftiz olurlar. Hıristiyanlığa ilk giriş olan vaftiz, bebeklere, bu dine ilk defa giriş yapanlara veya mezhep değiştirecek olan kimselere uygulanan su serpme veya su dökme şeklindeki dini bir törendir.

Evharistiya (ekmek-şarap) Ayini

 • Şükretmek anlamına gelen Evharistiya (ekmek-şarap) ayini, bu dinde önemli bir öğedir. Evharistiya, Hz. İsa’nın ölmeden önce havarileri ile yediği son akşam yemeğini anma ayinidir.
 • Katolikler bu ayini günde iki defa, Ortodokslar pazar ve bayram günlerinde, Protestanlar ise yılda birkaç kez uygularlar.
 • Hıristiyanlık, günümüzde yaşayan dinlerin nüfus bakımından en büyük olanıdır. Dünya üzerinde yaklaşık olarak 2 milyara yakın insanın Hıristiyanlık inancını benimsediği ifade edilmektedir.


Leave A Reply