Hıristiyanlık’ta Ayin Kitabı Nedir?

0

Hıristiyanlık’ta ayin kitabı nedir ve ne anlama gelir? Ayin kitabının Hıristiyanlık dinindeki yeri ve genel özellikleri ile ilgili bilgiler.

Ayin Kitabı
Ayin kitabı, Hıristiyanlık’ta, yılın belirli günlerinde okunmak üzere Kitabı Mukad-des’ten alınmış bölümlerden oluşan kitap. İlk Hıristiyanlar, Yahudilerin, Sebt gününde Eski Ahit’ten parçalar okuma geleneğini benimsediler. Kısa süre sonra bunlara, Havarilerin mektuplarından ve dört incil metninden parçalar eklendi. 3 ve 4. yüzyıllar boyunca değişik bölgelerdeki kiliseler için çeşitli okuma parçası listeleri belirlendi. Yıl boyunca özel ayin dönemlerinde bir piskoposluk bölgesi içinde okunacak metinleri belirleme yönündeki ilk girişim, 5. yüzyıl ortalarında Marsilyalı Musaeus’tan geldi.

Önceleri, okuma parçaları el yazması kutsal metinlerin sayfa kenarlarına işaretlenirdi. Daha sonra, belirlenen parçaların uygun bir sıralama içinde yer aldığı özel el yazması ayin kitapları hazırlandı. Rum Kilisesi iki çeşit ayin kitabı geliştirdi. Bunlardan biri (Synaksarion) kilise takvimine göre hazırlanmıştı ve Paskalya ile başlıyordu; öteki (Menologion) ise 1 Eylül’de başlayan resmî takvime göre hazırlanmıştı ve çeşitli azizlerin ve kiliselerin yortularında okunacak metinleri içeriyordu. Öteki ulusal kiliseler de benzer kitaplar hazırladı. Ortaçağda Batı kiliselerinde, Noel öncesine ağırlık veren eski Roma usulü korundu.

16. yüzyılda, Reform dönemi boyunca Lutherciler ve Anglikanlar, Katolik ayin kitaplarında değişiklikler yaptılar. Luther, Roma sisteminde havarilerin mektuplarından seçilmiş okuma parçalarının çoğundan hoşnut değildi; bu nedenle ayin kitaplarına öğreti ağırlıklı çok sayıda parça ekledi. Anglikan Kilisesi’nde, The Book of Com-mon Prayer’m (Toplu Dua Kitabı) ilk metninde sabah ve akşam ayinlerinde okunmak üzere Eski Ahit ve Yeni Ahit’ten her gün için ayrı bir bölüm belirlendi. Hemen hiçbir aziz yortusu kitaba alınmadı, ayrıca Kitabı Mukaddes’in art arda okunacak bölümleri saptandı. Bugün birçok Protestan mezhebinde, ayin kitaplarını düzenleyenler, geleneksel sistemi gözden geçirmektedir.


Leave A Reply