Hırka-i Saadet Nedir?

0

Şu anda Topkapı Sarayında sergilenmekte ve muhafaza edilmekte olan peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’e ait olan hırka olan Hırka-i Saadet hakkında bilgiler.

Hırka-i SaadetHz. Muhammed’in hırkasıdır. I. Selim’in Mısır’dan elde ettiği Kutsal Emanetler arasında bulunan hırka, Topkapı Sarayı’nda özel, Hırka-i Saadet Dairesi’nde saklanır. Sanıldığına göre Hz. Peygamber hırkayı ashaptan şair Kâab İbnî Züheyr’e hediye etmişti. Mısır’ın zaptı üzerine Mekke Şerifi tarafından Yavuz Sultan Selim’e verildi. Saraydaki Hırka-i Saadet Dairesini yaptıran da Yavuz Sultan Selim’dir.

Advertisement

Hırka keçi kılından yapılmıştır; geniş kolludur. Yeşil ipek kadifeden som sırma ve inci işlemeli yedi bohçaya sarılı altın bir sanduka içinde bulunur. Bu sanduka da daha büyük bir gümüş sanduka içinde saklanır.

«Hırka-i Saadet» diye anılan bu hırkayı her yıl, ramazanın 15’inde padişahla hükümetin ileri gelenleri ziyaret ederlerdi. Sandukayı padişah kendisi altın bir anahtarla açar, gene kendisi kapatırdı. Ziyaret sırasında en güzel sesli müezzinler Kuran okurken, önce padişah, sonra da padişahın işaretiyle öteki büyükler hırkanın eteğine yüz sürerdi. Ayrıca, padişah üzeri yazılı tülbentleri hırkaya sürüp orada bulunanlara dağıtırdı. Hırkanın eteği su dolu bir kazana batırılır, sonra bu su şişelere konarak devlet ileri gelenlerine dağıtılırdı.

Hırka-i Şerif. —
İstanbul’daki Kutsal Emanetler arasında Hırka-i Saadet’ten başka bir hırka daha vardır. «Hırka-i Şerif» diye anılan bu hırkayı Hz. Peygamber’in Veysel Karani’ye gönderdiği söylenir. İstanbul’a 1027’de Şükrullah Efendi adında biri getirmiştir. Onun ölümünden sonra, Hırka-i Şerif’i çocukları saklamışlardı. Kutsal hırkayı saklayan zatlar «Hırka-i Şerif Şeyhleri» diye anılırdı.

Şimdi, Hırka-i Şerif Camisi’nde bulunan hırka, her yıl ramazanın on beşinden kadir gecesine kadar halkın ziyaretine açık bulundurulur.

Advertisement


Leave A Reply