Hırsızlık İle İlgili Ayetler

0

Kur’an-ı Kerim’de Hırsızlık ile ilgili olan ayetler hangileridir? Hırsızlık hakkındaki ayetler ve anlamları.

5/38 Maide
38- Hırsızlık eden erkek ve kadının, yaptıklarına karşılık bir ceza ve Allah’tan başkalarına bir ibret olmak üzere ellerini kesin. Allah izzet ve hikmet sahibidir.

Advertisement

12/73-77,81 Yusuf
73- “Allah’a yemin ederiz ki, bizim yeryüzünde fesat çıkarmak için gelmediğimizi siz de biliyorsunuz. Bizler hırsız da değiliz.” dediler.
74- Yusuf’un adamları dediler ki: “Ya yalancı iseniz, sizce hırsızlığın cezası nedir?”
75- “Cezası şu: Çalınan mal kimin yükünde çıkarsa, yükün sahibi çalınan mala karşılık olacaktır, işte ona el koymak, onun cezasıdır. Biz, zalim hırsızları böyle cezalandırırız.” dediler.
76- Bunun üzerine Yusuf, kardeşinin yükünden önce onların yüklerini aramaya başladı. Sonra da su kabını kardeşinin yükünün içinden çıkardı. İşte Yusufa böyle bir plan kullanmasını vahyettik. Yoksa hükümdarın dinine göre kardeşini tutuklayıp alamazdı. Ancak Allah’ın dilemesi hariç. Biz kimi dilersek onu derecelerle yükseltiriz. Her bilgi sahibinin üstünde daha iyi bir bilen vardır.
77- Kardeşleri dediler ki: “Eğer o çalmışsa, daha önce onun bir kardeşi de (çocukluğunda, annesinin babasına ait bir putu ona tapmasın diye daha sonra kırmak üzere) çalmıştı.” Yusuf bunu içinde sakladı, onlara açmadı, kendi kendine dedi ki: “Siz daha kötü durumdasınız! Allah, sizin anlatmakta olduğunuzun mahiyetini çok daha iyi biliyor.”

60/12 Mümtehıne
12- Ey Peygamber! İnanmış kadınlar, Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, elleri ile ayakları arasında bir iftira uydurup getirmemek (gayri meşru bir çocuk dünyaya getirip de onu kocasına nisbet ve iftira etmemek) ve iyi iş işlemekte sana karşı gelmemek hususunda biat etmeye sana geldikleri zaman biatlerini kabul et ve onlar için Allah’tan mağfiret dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayan ve çok esirgeyendir.


Yorum yapılmamış

Leave A Reply