Hititler Hakkında Kısaca Bilgi

15

M.Ö. 2000’li yıllarda Anadolu’da hüküm sürmüş bir medeniyet olan Hititler ile ilgili kısaca özet bilgilerin yer aldığı yazımız.

Hitit Medeniyeti

Advertisement

Hititler Hakkında Kısaca Bilgi

M.Ö. II. bin yılın başlarında Anadolu’ya gelen Hititler, Orta Anadolu’ya yerleşmişlerdir. Hititlerin siyasal tarihinin M.Ö. 1800’lerden itibaren başladığı kabul edilmektedir. Varlıklarını M.Ö. 7. Yüzyıla kadar devam ettirmişlerdir.

• Anadolu’nun ilk büyük devletini kuran Hititler, kendilerinden önceki kültürle, Mısır ve Mezopotamya kültürünü kaynaştırarak Anadolu uygarlığının temelini atmışlardır.

• Devletin başkenti Hattuşaş idi.

• Hitit devleti küçük beyliklerin bir araya gelmesinden oluşmuş bir federasyondu.

Advertisement

Birliğin başındaki kral; başkomutanlık, başrahiplik ve baş yargıçlık görevlerini de kendinde toplamıştı, ilk zamanlar bir de Pankuş denilen asiller meclisi vardı.

Bakır ve kalay üretimini eski devirlerden beri başarıyla sürdürüyorlardı. Bu madenler sayesinde silah üstünlüğü kurmayı başardılar. Ticaret yollarının korunmasına özel bir önem verdiler.

Hitit Haritası

Hitit Haritası

Hitit tarihi;

– Eski Devlet

– Yeni Devlet

– Geç Hitit Devleti diye üç kısma ayrılır.

Yeni devlet döneminin en önemli olayı Hitit-Mısır mücadelesidir.

Advertisement

Kuzey Suriye topraklarında bu iki devletin çıkarlarının çatışması savaşa yol açmıştır.

Yıllarca süren savaşlarda birbirlerine karşı üstünlük sağlayamayan bu iki devlet Kadeş Antlaşması’nı imzaladılar.

Bu tarihte bilinen ilk yazılı antlaşmadır.

Hitit Devleti M.Ö. XII. Yüzyılda Ege göçleri sonunda siyasi birliğini kaybetti. Geç Hitit Şehir Devletleri, Hititlerin kültür değerlerini bir süre daha devam ettirdi.

Bu şehir devletleri M.Ö. VII. Yüzyılda Asur, daha sonra bütün Anadolu ile birlikte Pers egemenliğine geçti.


15 yorum

  1. süper bir site,bilgiler açıklayıcı ve kısa 🙂 gerçekten bayıldım. Biz BAHÇEŞEHİR KOLEJİ BURSA KAMPÜSÜ OLARAK BU SİTEYİ TERCİH ETMEKTEYİZ.

Leave A Reply