Hıyar Nedir? – Sözlük Anlamı

0

Hıyar ne anlama gelir? Hıyar kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. isim, bitki bilimi Kabakgillerden, uzun, iri meyveli, sürüngen, bir yıllık otsu bir bitki (Cucumis sativus)
2. bitki bilimi Bu bitkinin iri, yeşil ürünü, salatalık
3. sıfat Kaba saba, görgüsüz, budala
Bir şeyi seçmekte veya yapıp yapmamakta özgürlük
Görgüsüz, kaba saba, yontulmamış (kimse), hıyarağa
1. isim Kurnaz, işini bilen, düzenbaz, açıkgöz, uyanık kimse
2. ünlem Hakaret içeren bir seslenme sözü
Baklagillerden, siyah renkte olan meyvelerinin içinde çekirdeklerden başka hekimlikte kullanılan bir öz bulunan bitki, Hint hıyarı (Cassia fistula)
İt hıyarı
Denizhıyarlarından, boyu santimetre kadar olabilen, yuvarlak ve yumuşak vücutlu, derisi dikenli bir hayvan (Holothurion)
İt hıyarı
Hıyarşembe
Kabakgillerden, çok yıllık, sarı çiçekli, meyvelerinin öz suyu iç sürdürücü olarak kullanılan bir bitki, acı hıyar, eşek hıyarı, karga düleği (Ecballium elaterium)
Örnek hayvanı denizhıyarı olan derisi dikenliler sınıfı, holotüritler (Holothurion)
Seçme hakkı
Advertisement

İLGİLİ RESİMLER


Leave A Reply