Hiyeroglif Ne Demek? Tarihçesi, Yazım Teknikleri, Özellikleri Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Hiyeroglif nedir? Hiyeroglif’in kelime anlamı, tarihçesi ve zaman içindeki gelişimi ile yazım teknikleri hakkında bilgi.

Hiyeroglif

Hiyeroglif Ne Demek?

Hiyeroglif Eski Mısırlılar’ın anıtların, mezar taşlarının üzerine kazıyarak yaptıkları şekillere Yunanlılar’ın verdikleri addır. “Hiyeroglif” kelimesi Yunanca’da “kutsal oyma” ya da “kutsal yazı” anlamına gelir. Eski çağlarda Yunanistan’da, Mısırlılar’ın taşların üzerini kazıyarak meydana getirdikleri yazıları, yalnız Mısırlı din adamları okuyup çözebildikleri için Yunanlılar bu çeşit yazılara “hiyeroglif” demişlerdir. Bugün, resimler, şekiller kullanmakla meydana getirilmiş her türlü tarihi yazıya “hiyeroglif” denebilir. Hiyeroglif biçiminde yazılmış yazıların içinde, Mısırlılar’ınkinden başka, Aztekler’in, bazı eski Kızılderili kavimlerin yazıları da vardır.

Mısırlılar yazı yazmaya ilk başladıkları zaman, düşüncelerini, duygularını açıklıyabilmek için akıllarına gelen cisimlerin basit birer şeklini çizerlerdi. Bu çağlarda yaşayan bir Mısırlı, bir adamdan söz etmek istediği zaman bir insan resmi çizerdi. Hiyeroglif geliştikçe çizilen resimler başlıbaşına resimde görülen cismi değil de o cismin adını söylerken ağızdan çıkan heceyi belirtmeye başladı. Böylece yazıya doğrudan doğruya heceleri, kelimeleri göstermeye yarayan şekiller girdi. Bu durumda çizilen şekille anlatılan olayın bir ilgisi olmayabiliyordu.

Hiyeroglifin gelişmesindeki üçüncü devre bu yazıda dildeki çeşitli eserleri temsil eden bir şekil sisteminin yer almasıdır. Bu devrede, bugün kullanılan alfabelerde olduğu gibi, hiyeroglifte de dildeki sesleri gösteren yirmi dört şekillik bir düzen bulunuyordu.

Mısır medeniyetinin ilk zamanlarında hiyeroglif ya taş anıtları süslemek ya da bunların ne için dikilmiş olduğunu belirtmek üzere yazılırdı. Bu çağlarda yapılmış olan anıtların, sütunların üzerindeki hiyeroglif, keskiyle, çekiçle yazılmıştır. İlk hiyerogliflerin bazıları soldan sağa yazılmış olmakla beraber bunlar çoğunlukla sağdan sola, ya da yukarıdan aşağıya yazılırdı. Mısır’da yazı sanatı, bilgisi ve ihtiyacı yayıldıkça Mısırlılar da üzerine yazı yazmak için taştan daha elverişli bir madde aramaya başladılar. Çünkü taşın her yere taşınması kolay değildi, keskiyle oyarak yazı yazmak çok zaman alıyordu.

Advertisement
Papirüs Dönemi

Böylece Mısır yazılarında “papirüs” denilen bir bitki taşın yerini aldı. Papirüs, bir çeşit kamışın sıkıştırılıp kurutulması ile meydana gelen kağıttır. Papirüsün yüzü, yazı yazmaya çok elverişli bir şekilde pürüzsüz olurdu. Bunun üzerine yazı yazabilmek için Mısırlılar ucunu sivrileştirdikleri bir kamışı kalem olarak kullanıyorlar, isi sulandırarak da mürekkep yapıyorlardı.

Zamanla Mısırlılar taşı oyarak yazdıkları hiyeroglifin papirüs için uygun olmadığını farkettiler. Kitap, mektup yazarken, taş üzerine hazılan hiyeroglif şekillerinin çok vakit aldığını gördüler. Bundan dolayı hiyeroglif yazısının şekilleri gittikçe basitleşti ve kısaldı. Bu şekilde elde edilen yeni yazı çeşitine “hiyeratik yazı” denilir. Hiyeratik yazının hiyerogliften farkı, el yazısı ile kitap yazısı arasındaki farka benzer. Hiyeratik yazı geliştikçe daha da sadeleşti. “demotik” denilen bir yazı çeşidi ortaya çıktı. Demotik kelimesi, Yunanca “halk” anlamına gelen “demos” kökünden türemiştir. Hiyeroglifin bu son şekli daha çok halk tarafından günlük yazılarda kullanılırdı.


Yorum yapılmamış

  1. D.I.Y cı ZEHRA on

    Araştırmam için çok yararlı oldu çok teşekkür ediyorum. Beğenmeyen arkadaşlarıma söylüyorum bilgi yetersiz bile diyorsanız en azından burada öğreneceğimiz yeni kelimeler var 1 kelime bile beyin hazinemizi geliştiriyor. O bakımdan en azından teşekkür edelim.

Leave A Reply