Hızlı Nüfus Artışının Sonuçları

0
Advertisement

Hızlı bir şekilde artan nüfusun sonuçları nelerdir? Ülkemizde ki hızlı nüfus artış hızının sonuçları ile ilgili bilgiler.

Hızlı Nüfus Artışının Sonuçları

1. Hızlı nüfus artışının en önemli sonuçlarından biri, kalkınma hızım düşürmesidir.

2. Hızlı nüfus artışı nüfusun yaş dağılımını değiştirmektedir. Hızlı artış, çocuk ve genç yaştaki nüfusun, başka bir deyişle tüketici nüfusun genel nüfus içindeki miktarını arttırmakta, bu da çalışan nüfusun yükünü daha da ağırlaştırmaktadır.

3. Nüfus artış hızının düşük gelir grubundakilerde daha fazla olması, gelir dağılımındaki dengesizliği daha da arttırmaktadır. Bu durum da sosyal bunalımlara yol açabilmektedir.

4. Hızlı nüfus artışı, fizikî kaynaklardan aşırı yararlanma yolunu açmakta, bu da doğal kaynaklarla ihtiyaçlar arasındaki dengeyi bozmaktadır.

Advertisement

Yukarıdaki sorunları yaratan tek faktör, elbette nüfus artışı değildir. Ancak, bu sorunların ortaya çıkmasında ve büyümesinde hızlı nüfus artışının payı büyüktür.

Nüfus artış hızının düşürülebilmesi için yurdumuzda aile plânlaması çalışmaları yapılmaktadır. Aile plânlamasında temel ilke, “herkesin, bakabileceği kadar çocuk sahibi olması“dır.

Böylece, mevcut nüfus daha sağlıklı yaşatılır ve daha iyi eğitilirken; nüfusa yeni katılan bireylere de daha iyi imkânlar sağlanabilir.


Leave A Reply