Hokand Hanlığı Hakkında Bilgi

0

Hokand Hanlığı ne zaman ve nerede kurulmuştur, kurucusu kimdir? Hokand Hanlığı tarihi hakkında bilgi.

Hokand Hanlığı Sarayı

Hokand Hanlığı Sarayı

Hokand Hanlığı;Türkistan’da kurulmuş bir Türk hakanlığıdır. Orta Asya’da Özbekistan’da, Fergana ve Taşkent bölgelerini içine alan topraklarda kuruldu. Başkenti, Taşkent’e 160 km uzaklıktaki Hokand Kenti’dir. Hakanlık adını bu kentten aldı. 18. yüzyılın başlarında yalnızca Hokand Kenti ve çevresine egemen olan Hokand Hakanlığı, giderek topraklarını genişletti ve Taşkent’in ele geçirilmesiyle Orta Asya’da güçlü bir devlet durumuna geldi. Doğu Türkistan topraklarının da bir bölümü hakanlığa katalmca, Çin ile komşu oldu.

Advertisement

19. yüzyılın başlarından sonra Rusya’nın doğuya doğru uzanan yayılmacılığı, Hokand Hakanlığı’nın da gerilemesine yol açtı. İlk Rus saldırısı 1839′ da oldu ve Hive Kenti Ruslar tarafından ele geçirildi. 1860’ta Ruslar, Hokand Hakanlığı’nın küçük bir ordusunu bozguna uğrattıktan sonra, Çu Irmağı vadisine girdi. 1864’te ise Evliya Ata ile birlikte birçok Türk kenti Rusların eline geçti. Şehit düşünceye kadar Taşkent’i savunan Alim Kul, Hokand Hakanlığı’nın tarihinde ünlü bir kahraman oldu.

Ruslar, daha sonra Buhara’ya çok üstün kuvvetlerle geldiler. Mayıs 1866′ da Buhara kuvvetlerini İl-Car mevkiinde yenilgiye uğratan Ruslar, Nav, Hocent ve Uratibe gibi kentleri ele geçirdiler. Pulat Han’ın etrafında toplanan Türkler, Rusları Endican yakınlarında yenilgiye uğrattılar, Hokand’ı yeniden ele geçirdiler (1875). Yeni kuvvetlerle gelen Ruslar, Endican’ı kuşattılar, 8 Ocak 1876’da ele geçirdiler. 28 Şubat 1876’da da Hokand Hakanlığı’na son verdiler. Bölge Rus Çarlığı’na bağlandı.


Leave A Reply