Hokkabaz Nedir?

0

Hokkabaz nedir? Hokkabaz ve hokkabazlık ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı hokkabazlık tarihi hakkında da bilgi veren yazımız.

hokkabaz

HOKKABAZLIK, el çabukluğu ile birtakım şaşırtıcı oyunlar yapma sanatıdır. Herkesin imkânsız bildiği şeyleri yapmaya çalıştığı için hoş bir eğlencedir. Hokkabazlığın sırları seyircilerce anlaşılmadıkça, çok meraklı bir eğlence olabilir.

Hokkabazlar el çabukluğundan, ruhbilimden, bazı hallerde çeşitli aletlerden faydalanırlar. Seyircilerin, boyuna el hareketlerini takip etmelerini önlemeye çalışırlar. Bir hokkabazın en önemli işi, seyircilerine güven aşılayabilmektir. Hokkabazların her zaman başvurdukları basit hileler vardır. Yalnız, bunları bilmiyen seyirciler onların yaptıklarına bir türlü akıl erdiremezler.

Tarihte Hokkabazlık

Eski Yunanistan ve Roma devirlerinde hokkabazlık hayli rağbet gören bir meslekti. Eldeki tarihî kayıtlara bakılırsa Mısır’da, Çin’ de Hindistan’da da tarih öncesi çağlarda hokkabazlık vardı. İlk çağlarda hokkabazlar pek az sayıda seyirci önünde çalışabiliyorlardı. Hokkabazlık aletleri de her zaman yanlarında taşıyabilecekleri cinsten küçük, basit şeylerdi.

Hokkabazlar, köy köy, kasaba kasaba dolaşırlar, köşe başlarında, meydanlarda hünerlerini gösterip para toplarlardı. usta hokkabazlar zenginlerin, asilzadelerin evlerine davet edilirdi.

XV. -XVI. yüzyıllarda hokkabazlığa rağbet arttı. Hokkabazlar, eskisinden çok daha kalabalık seyirci kitleleri önünde hüner gösteriyorlardı, kazançları da arttığı için, eşyaların atla, arabayla taşıyorlardı. Bazı hokkabazlar, çiftliklerin samanlıklarını, okulların salonlarını da kiralayıp hünerlerini bu gibi yerlerde de göstermeye başlamışlardı.

Bazı hokkabazlar, çok para kazandıkları için, kendilerine gezici bir tiyatro kurmak imkanını bulmuşlardı. Arabalarla şehirden şehre gidiyorlar, çeşitli numaralarla halkı eğlendiriyorlardı. Arabalarındaki aletlerin bîr çoğu hiçbir işe yaramıyan şeylerdi ama, halkın gözünü boyamaya yarardı.

Bugünkü hokkabazlık ancak XIX. yüzyılda başlayabildi. Jean Houdin (1805-1871 ) adındaki Fransız hokkabazı, bugünkü hokkabazlığın babası sayılır. Houdin, aynı zamanda usta bir saat tamircisi, mekanik işlere eli yak-kın bir insandı. Günümüzün hokkabazları birçok fizik, kimya kanunlarından faydalanarak çalışmaktadırlar.


Leave A Reply