Hollanda İle İlgili Bilgiler

0

Hollanda’nın coğrafi konumu, fiziki özellikleri, iklimi, ekonomisi, yaşam koşulları, genel özellikleri hakkında maddeler halinde bilgiler

Hollanda

✓ 51 54° Kuzey enlemleri ile 3° – 7° Doğu boylamları arasında yer alan Hollanda güneyde Belçika, doğuda ise Almanya ile sınır komşusudur.

Advertisement

✓ Topraklarının % 40’ı deniz seviyesinin altında olan Hollanda, Avrupa Kıtası’nın en alçak ülkesidir. Güneydoğuda Belçika sınırı yakınındaki yükseltisi 300 m. civarında olan Limburg tepeleri dışında düzlüklerden ve denizin doldurulmasıyla elde edilen POLDER adındaki topraklardan oluşmaktadır. Deniz seviyesinin altındaki topraklar deniz seviyesinin çekildiği zamanlarda yapılmış setler tarafından korunmaktadır. Fırtınalar ve denizin kabarması sonucu zaman zaman bu setler zarar görmekte ve geniş alanlar su altında kalmaktadır. Kıyılarda gelgitin etkili olması akarsuların ağız kısımlarında haliçlerin oluşmasına yol açmıştır.

✓ Serin ve nemli okyanusal iklimin etkisindedir. Gulf stream sıcak su akıntısı iklimi ılımanlaştırır. Batı rüzgarları nedeniyle her mevsim yağışlıdır. Bitki örtüsünde çayırlar hakimdir.

✓ 16 milyon nüfusa sahip olan ülke yüzölçümünün dar olması nedeniyle Batı Avrupa’nın en yoğun nüfuslu ülkesidir. (424 kişi / km2 dir.) Nüfus artış hızı % 0.3’tür. Bu durum ülkede yaşlı nüfusun çok, genç nüfusun az olmasına dolayısıyla üretici ve tüketici dengesinin bozulmasına yol açmıştır. Nüfusun % 90’ı kentlerde yaşamaktadır.

✓ Hollanda yüksek gelir getiren tarım ürünlerinin üretiminde uzmanlaşmıştır. Başlıca dış satım ürünleri arasında tereyağı ve peynir sayılabilir. Çiçekçilik gelişmiştir.Ülkenin % 77’si tarıma elverişli olup en-tansif tarım yöntemleri kullanılmaktadır. Dış satımın % 25’ini tarımsal ürünler oluşturmaktadır. Ülkedeki tarım alanlarını 3’e ayırmak mümkündür;

Advertisement

1. Güneydoğuda tahıl, yem bitkileri ve patates tarımının yaygın olduğu LİMBURG bölgesi

2. Kuzey, kuzeybatıda hayvancılığın geliştiği POLDER alanı

3. Sebze ve çiçek yetiştiriciliği ile seracılık ve meyveciliğin geliştiği ORTA HOLLANDA

✓ Hollanda sera sebzesi üretiminde dünyada ilk sırada yer almaktadır.

✓ Ülke yüzölçümünün önemli kısmını kaplayan çayır ve meralar ise hayvancılık açısından değer taşır. Modern kapalı ve açık hayvan çiftliklerinde sığır, domuz ve koyun beslenmektedir. Polderler otlaklara dönüştürülmüş bu alanlarda beslenen kızıl renkli ineklerden önemli miktarda süt elde edilmektedir.

İLGİLİ RESİMLER

Advertisement


Leave A Reply