Hollanda Tarihi

0

Avrupa’nın küçük ama oldukça gelişmiş bir ülkesi olan Hollanda’nın tarihi ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız.

Hollanda BayrağıFlaman prensliklerinden sonra bugünkü Hollanda, Charles Le Temeraire’in, ondan sonra da mirasçısı sıfatı ile Habsburg hanedanının eline geçmiştir. Charles-Quint, aynı zamanda Hollanda hükümdarıydı, esasen bu ülkede yetişmişti. O ölünce Hollanda, İspanya’nın payına düştü. İspanya, buradaki Protestanlık hareketini kanla önlemek istediyse de bunu başaramadı. Hollanda, ayaklanarak, bağımsızlığını kazandı, 1648 Aix-la-Chapelle Antlaşması ile bu bağımsızlığı bütün devletler tanıdı.

Advertisement

Alman aslından olan Nassau hanedanının yönettiği Hollanda, 1621’den XVII. yüzyıl sonlarına kadar, büyük Avrupa devletleri arasında yer almıştı. Deniz ticareti, sömürgecilik, bankacılık ülkenin olağanüstü gelişmesine, zenginliğine yol açtı. Hollanda (Felemenk) böylece, İngiltere’nin, Fransa’nın büyük rakibi olarak yükseldi, Fransız Kralı XIV. Louis’nin birçok tasarısını sonuçsuz bıraktı. 1689’da Hollanda hükümdarı III. Willem, İngiltere Kraliçesi ile evlenerek İngiltere kralı oldu, iki büyük devleti tek taç altında birleştirerek, Fransa’ya karşı kuvvet kazandı. Fransa, Büyük İhtilal’den sonra, Hollanda’yı aldı, 1795’te Fransız kuklası bir cumhuriyet ilan edildi, 1806’da bununla da yetinilmeyerek Napolyon’un kardeşi Louis, Hollanda Kralı oldu.

Hollanda 1810’da doğrudan doğruya Fransa’ya katıldıysa da 1815’te Belçika ile birleştirilerek Nassau – Orange hanedanı yeniden iktidara getirildi. 1830’da Belçika ayrılarak bağımsız bir krallık oldu. 1890’da Lüksemburg tacı da Hollanda’dan ayrıldı. Babası III. Willem’in yerine geçen kraliçe I. Wilhelmina’nın saltanatı uzun sürmüştür (1890-1948).

Hollanda Birinci Dünya Savaşı’nda tarafsızlığını koruyabildiyse de ikincisinde Alman işgaline uğradı. 1945’te Almanlar’dan kurtuldu, bir müddet sonra Kraliçe, tahtını kızına bıraktı. Önce Endonezya ile bir birlik haline geldi, sonra bu eski, büyük sömürgesini tamamen kaybetti. Hollanda bugün Nato’ya üye olan devletlerden biridir.

Advertisement


Leave A Reply