Homeros Hakkında Kısa Bilgi

0
Advertisement

İlyada ve Odise Yunan destanlarının şairi olan Antik Yunanistan’da yaşamış olan Homeros ile ilgili kısaca bilgi veren yazımız. Homeros kimdir? (Kısaca)

homerosİlliade ve Odysseus (İlyada ve Odise) Yunan destan şairi Homeros’un eseridir.

Homeros’un MÖ IX. yüzyılda İzmir’de yaşadığı söylenir. Onun kör olduğu, halk arasında yaşayan birtakım destan parçalarını toplayarak bir araya getirdiği, bunları saz eşliğinde söylediği aktarılmaktadır.

Homeros’un iki büyük destanı vardır. Bunlardan ilki, İlliade’da on yıl süren Troia Savaşları’nı anlatır. İkinci destanıysa bir bölümünü okuduğunuz Odysseia’dır. Bu destanda Troia Savaşı’ndan dönen İthaka kralı Odysseia’ün serüvenlerini anlatır. Odysseia, bir destandan öte Yunan toplumunun barış zamanlarındaki yaşamlarını, masal olaylarını; aşk, kıskançlık, sıla özlemi, aile bağları gibi konuları öyküleştirir.

Her iki destan da manzumdur; fakat uyaksızdır. Dizeler Yunanlıların heksametron (Yunan aruzu diyebileceğimiz bir çeşit ritmik ölçü) dedikleri hecelerin uzunluk ve kısalığına dayalı altı ayaklı ölçüyle düzenlenmiştir.

Dede Korkut Hikâyelerinden Basat’ın Tepegöz’ü Öldürdüğü Boy’da da buradakine benzer olaylar geçmektedir. Bu boyda Konur Koca Sarı Çoban ile Peri Kızı’ndan olma insan azmanı Tepegöz vardır. Bu, insan eti yiyerek beslenir. Elindeki sihirli yüzükten dolayı kendisine hiçbir silah işlemez. Oğuzlar bunun karşısında aciz kalırlar. Nihayet Başat kılıcıyla Tepe-göz’ün gözünü kör eder. Bir koyun postunun içine girerek Tepegöz’ün elinden kurtulur. Sonra da onu öldürerek Oğuzları büyük bir dertten kurtarır. Bu iki eserdeki benzerlikler, kültürlerin birbirlerine etkisi açısından ilgi çekicidir.

Advertisement

Leave A Reply