Homeros Kimdir?

0
Advertisement

Homeros kimdir? Homeros hayatı, biyografisi, şiirleri, eserleri, önemli eserlerinin kısa özetleri hakkında bilgi.

homerosHomeros; yaşamı üzerine açık ve kesin bilgi bulunmayan, Antik Çağ Yunan destan şairidir (İÖ 850, 9. yüzyıl).

Tarihçi Herodotos (İÖ 4907-425) şöyle diyor: “Hesiodos ile Homeros Yunanlıların Tanrı soylarını kurdular, yetkilerini ve işlerini ayırdılar, görünüşlerini belirttiler” ve ekliyor “onlar benden dört yüzyıl önce yaşadılar”. Atina gibi öteki Yunan devletlerinin de bir çeşit kutsal kitap gibi değerlendirdikleri Homeros destanları üzerinde çalışan Hellenistik Çağ araştırıcıları, eserle birlikte yaratıcısı üzerinde durarak birçok yaşamlar (vita’lar) yazdılar. Homeros adı üzerinde bile nice tartışmalar sürdü. Birleşilen nokta, İonialı (İzmirli) oluşudur genellikle. Bu arada doğduğu yerden ayrılıp Khios (Sakız) Adası’na yerleştiği de kabul edilir. Homerosoğulları (Homerides) denen ve destan geleneğini sürdüren kişilerin buralı olduğundan kuşku duyulmaz. Bir adlan da rhapsodoi (rhabdos değneğini tutarak destan okuyan ozanlar)olan bu topluluk, yüzyıllarca bellek ve söz tekelinde bulundurdukları destanların korunup yayılmasını sağlamışlardır. Böylece kalan tek yazılı metin yer alır. Vulgata’nın düzenlenişinde Peisistratos’u rolü olduğuna, onun topladığı bir bilirkişi kurulunca sözden alınıp yazıyla saptandığına inanılır. Eserlerinden yalnızca İlyada ve Odysseia yazı olarak günümüze ulaştı.

İlyada (İllias), ilkçağdan kalma tek metindir (vulgata), 24 bölümde, yaklaşık 16 bin dize uzunluğundadır. Kuşatması on yıl süren Troya Savaşı’nın 51 günlük son olaylannı konu edinir görünen eser; sık sık geriye dönüş ve yinelemelerle, Tanrılar ve insanlar dünyası arasında gidip gelmelerle, konuşma ve betimlemelerle çok canlı ve etkili bir şiir havasındadır. Heksametron denilen ölçüyle (bir uzun, bir kısa hecelik daktylos denilen kalıptan; parmak ya da iki uzun hecelik Spondaios denen kalıptan altısının uygun bileşimi) belirgin bir ayak düzeni gözetilmeden söylenmiş olan metin, Akhilleus’un küskünlüğüyle başlar, savaşla yürür, sırasıyla önce Patroklos’un sonra Hektor’un ölümleriyle gelişir. Troyalıların hazırladığı cenaze töreniyle sonuçlanır. Aias’m çılgınlığı, Odysseus’un bazı seferleri, Palladion’un kaçırılışı ve ünlü tahta at kurnazlığıyla Troya’nın yakılıp yıkılışı İlyada’da yer almaz; bu gibi ek konular Lesbos’lu Leskhes’e bağlanan Küçük İlyada adlı eserdedir (İÖ VII. yüzyıl); Proklos’un incelemesiyle tanınmıştır.

Odysseia: Yunan yiğitlerinden Odysseus’un Troya yengisinden sonra yurduna (İthaka) dönmek için yaptığı on yıllık uzun yolculuk serüveninin destansı şiiri. Eseri Yunanca aslından dilimize çeviren (şair A. Kadir’le birlikte) Azra Erhat (1970) kitabı şöyle tanıtır: “İlyada bir olayın, Odysseia bir kişinin destanıdır. Gerçekten de konusuyla romanı, kuruluşuyla filmi andırır. Olaylar zaman içinde geliştikleri gibi anlatılmaz, geriye dönmeler, anılar, atlamalar, sahne değiştirmelerle canlandırılır. Destan beş ana bölümden oluşmaktadır: Birbirinden ayrı, bağımsız öyküler: I) Telemakhia (oğlu Telemakhos’un babasını aramaya çıkışı), II) Kalypso’nun Adası’nda, III) Phaiak’ lar Ülkesinde, IV) Odysseus’un serüvenleri (kendi ağzından), V) İthaka’da (Odysseus’un yurduna dönüşü, rakiplerle çatışma, zafer, yuvaya kavuşma). Bu beş ana bölümden 1., 2., 4., 5.’ini Odysseia’nın ozanı kimse o (Homeros) anlatır; asıl asıl Odysseia destanı olan Odysseus’un serüvenlerini ise Odysseus’un kendisi anı olarak anlatır.

Advertisement

Yorum yapılmamış

Leave A Reply