Horace (Quintus Horatius Flaccus) Kimdir? Hayatı ve Eserleri Hakkında Bilgi

0

Horace olarak bilinen Quintus Horatius Flaccus kimdir? Quintus Horatius Flaccus hayatı, biyografisi, eserleri, şiirleri hakkında bilgi.

Horace (Quintus Horatius Flaccus)

Kaynak : wikipedia.org

Quintus Horatius Flaccus; (M.Ö. 65 – M.Ö. 8). Romalılar’ın en ünlü şair ve hicivcilerinden biridir. Venusia’da doğdu. Babası köleyken sonradan hürriyetini kazanmıştı. Çalışkanlığı, zekâsı sayesinde kısa zamanda mali durumunu düzeltmiş, oğlunu da o devrin şartlarına görecen iyi şekilde yetiştirmek imkânlarını bulmuştu. Horatius 18 yaşındayken Atina’ya gitti, iki yıl kaldı, ünlü filozoflardan ders alarak felsefe bilgisini artırdı,

Horatius, devrinin tanınmış Romalı şair ve filozofu Vergilius’la da arkadaş olmuştu. Vergilius onu Maecenas adındaki zengin asilzadeyle tanıştırdı. Maecenas, sanatçıları korudu. Horatius’u da himayesi altına aldı. Şair M. O. 35 yılında “Hicivler” adındaki kitabının ilk cildini yayınladı. Altı yıl sonra eserin ikinci cildi de yayınlandı. Maecenas, Horatius’a Sabina Dağı’nda güzel bir malikâne hediye etti. Şair, tabiatı çok seviyordu. Bu sakin yerde tabiatla baş başa kalmak fırsatını bulmuştu. Yazdığı şiirlerle de hudutsuz tabiat sevgisini ölümsüzleştirmiştir.

Horatius’un makaleleri de çok beğenilmekle beraber asıl lirik şiirleriyle ün salmıştır. Bugün, 121 lirik şiiri, 41 manzum makalesi bilinmektedir. Şiirlerindeki kendi tarifine göre, şair derbeder, dalgın bir insandı. Şehvet hırsı her şeyin üstünde geliyordu, fakat şair bu halinden hiç şikâyetçi değildi. Horace, şiir kariyeri boyunca siyaset, aşk, felsefe ve etik, kendi toplumsal rolü ve şiirin kendisi de dahil olmak üzere birbiriyle ilişkili bir dizi tema geliştirdi. Onun Epodes ve Satirlerin ‘suçlama şiir’ şekilleridir ve her ikisinin ahlâk ve diatribes doğal bir yakınlık vardır. Horace’ın çalışmalarının algılanışı bir çağdan diğerine değişiklik göstermiş ve kendi yaşamı boyunca bile önemli ölçüde değişmiştir.

Horace’ın etkisi, yakın çağdaşları Ovid ve Propertius’un çalışmalarında gözlemlenebilir . Ovid, hexameter dizelerinde tamamen doğal bir ifade tarzı yaratma örneğini takip etti ve Propertius üçüncü mersiye kitabında arsızca onu taklit etti. Altıncı yüzyılın ortaları ile Karolenj döneminin canlanması arasındaki dönemde klasik metinlerin kopyalanması neredeyse durdu . Horace’ın çalışmaları muhtemelen İtalya’dan kuzey Avrupa’ya ithal edilen iki ya da üç kitapta hayatta kaldı. Bunlar, dokuzuncu yüzyıla tarihlenen mevcut altı el yazmasının ataları oldu. Bu altı el yazmasından ikisi Fransız kökenli, biri Alsace’de üretildi ve diğer üçü İrlanda etkisi gösteriyor, ancak muhtemelen kıta manastırlarında ( örneğin Lombardiya ) yazılmıştı .

Horace, 1960’lara kadar İngilizce konuşan seçkinlerin eğitiminde merkezi bir rol oynadı.


Leave A Reply