Horoz İle İlgili Atasözleri, Anlamları ve Açıklamaları, İçinde Horoz Geçen

0
Advertisement

İçinde horoz kelimesi geçen atasözleri nelerdir, bu atasözlerinin anlamları ve açıklamaları. Horoz hakkında atasözleri ve anlamları.

Horoz İle İlgili Atasözleri ve Anlamları

Horoz İle İlgili Atasözleri ve Anlamları

 • ***baz bazla, kaz kazla, kel tavuk topal horozla
  bir kişi, kendine denk ve uygun olan kişiyle arkadaş olmalıdır.
 • ***beş tavuğa bir horoz yeter
  birçok kadını yönetmek veya korumak için bir erkek yeter.
 • ***bir çöplükte iki horoz ötmez
  bir yerde iki kişi baş olmaz.
 • ***cins horoz yumurtada öter
  çocuğun soyluluğu ve değeri daha bebekken her hâlinden anlaşılır.
 • ***her horoz kendi çöplüğünde öter
  herkes ancak kendi çevresinde bir değer taşır ve sözünü orada geçirebilir.
 • ***her şeyin vakti var, horoz bile vaktinde öter
  her şey zamanında yapılmalıdır.
 • ***horoz evlenir, tavuk tellenir
  gereği yokken başkasının sevincine katılanlar için söylenen bir söz.
 • ***horoz ölür, gözü çöplükte kalır
  yaşanılmış, alışılmış, erişilmiş bir durum veya makam yitirildikten sonra, göz o durum veya makamda kalır.
 • ***horozu çok olan köyde sabah geç olur
  karışanı çok olan işlerden sonuç güç alınır.
 • ***kaz kazla, daz dazla, kel tavuk kel (topal) horozla
  herkes kendi durumuna uygun gelen kişilerle anlaşıp arkadaşlık ederler.
 • ***vakitsiz öten horozun başını keserler
  her söz yerinde ve zamanında söylenmelidir, zamansız ve yersiz söylenen sözler büyük zararlara yol açabilir.
 • ***zenginin horozu bile yumurtlar
  paralı kişi başarılı olunamayacak sanılan işlerden bile kâr sağlama yolunu bulur.
Horoz Ölür Gözü Çöplükte Kalır:

ANAFİKİR, Açıklama : Sevilen şeylere karşı olan tutkular ölünceye kadar sürer. Yaşadığımız sürece katlandığımız bir sürü sıkıntı olur. Hep sıkıntı çekerek yaşamak asla düşünülemez. Sıkıntıların yanında bizi sevindiren, mutlu kılan olaylar ve duygularımızı okşayan sevdiğimiz şeyler de bulunur. Hatta kimi sevdiğimiz şeyler, bizim bir tutkumuz haline gelir. Her zaman onlarla birlikte olmak, onların vereceği mutlulukla yaşamak isteriz. Böylesi tutkuları ölünceye kadar sürdürürüz. Onlardan ayrı kaldığımız zamanlar, gözümüz hep onları arar durur.

Vakitsiz Öten Horozun Başını Keserler:

ANAFİKİR, Açıklama : Zarar görmek istemeyen her şeyi yerinde yapmasını bilir. Kişinin düşüncesi kendisi için büyük bir varlıktır. Onu gereğince kullandığı sürece kişiliğini büyük felaketlerden koruyabilir. Yapacağı her işi yapmadan önce olumsuz ve olumlu yönleriyle düşünmesi gerektiği gibi, nerede ve ne zaman yapılması gerektiğini de düşünebilmelidir. Zamanı düşünülerek belirlenmeyen bir davranış, bir söz, kişiyi zor durumlarda bırakabilir. Akıllı kişi söyleyeceği sözlerin ve yapacağı hareketlerin zamanını iyi tasarlar.


Leave A Reply