Horozbina Balığı Nasıl Bir Balıktır? Özellikleri Nelerdir?

0
Advertisement

Horozbina nedir? Horozbina nasıl bir balıktır, horozbina balığının özellikleri, üremesi, beslenmesi yaşam alanları hakkında bilgi.

Horozbina Balığı Özellikleri

Horozbina; Perciformes takımının Blennioidei alttakımının Blenniidae familyasını oluşturan, büyük bölümü sıcak ve ılık denizlerde, pek azı tatlı sularda yaşayan 300 kadar kemiklibalık türünün ortak adıdır.

horozbina balığı

Uzunlukları türe göre 2,5-30 cm arasında değişen bu balıkların vücudu pulsuz ve kuyruğa doğru giderek basıklaşan uzun bir koni biçiminde, başı kısa ve küt, gözleri iri, ağzı küçük, dudakları kalındır. Bazılarının başında dallanmış dokunaçlar yer alır. Koyu yeşil, kahverengi ya da siyaha yakın koyulukta olabilen renkleri ortama göre önemli ölçüde değişirken birçoğu nokta, benek, leke ve değişik desenlerle bezelidir. Sırt yüzgeci başın bitim yerinden, anüs yüzgeci anüsten kuyruk yüzgecine kadar uzar. Kuyruk yüzgeci yelpaze biçiminde, düz ya da çentikli olabilen sırt yüzgeci genellikle önde diken ışınlı, arkaya doğru yumuşak ışınlıdır. Karın yüzgeci 1 diken, 2-3 yumuşak ışından oluşur. Her iki çenesinde uzun, sık ve tek sıra dişler dizilidir. Bazılarının çene arkalarında köpekdişine benzeyen sivri ve kıvrık bir çift diş bulunur.

Genellikle sığ kıyılarda, taş oyukları, yosun altlan gibi yerlerde barınan bu balıklardan bazıları suyun dışına sıçrayarak uzun süre yaşayabilmekte ya da gelgit sularını saklandıkları taşın altında bekleyebilmektedir. Neyle beslendikleri tam olarak bilinmemekle birlikte temel besinleri büyük olasılıkla solucanlar ve küçük kabuklulardır. Esnek vücutlarıyla oydukları kumda birkaç çukur açabilir ve beslenmek için kısa sürelerle yuvalarını terk ederler. Horozbinalar dövüşken balıklar olarak tanınır. Bölgesine giren öbür horozbinalara karşı saldırgan davranış gösterir. İrilikleri birbirine yakın olan bireyler arasında yaralanmalara yol açabilen kavgalar, zayıf olanın yenilgiyi kabul etmesine değin sürer.

Horozbinaların döktüğü yumurta sayısı genellikle 50-60’ı geçmez. Bu yumurtaları erkek yalnız başına, ender olarak dişiyle birlikte korur. Altı-yedi yıl kadar yaşayabilen bu balıkların ekonomik değeri yoktur. Atlas Okyanusunun Avrupa kıyılarında ve Akdeniz’in batısında yaşayan yaklaşık 16 cm uzunluğundaki Blennius pholis, Atlas Okyanusunun her iki yakasında ve Akdeniz’ in güneyinde yaşayan B. cristatus, Büyük Okyanusta yaşayan Runula tapeinosoma yaygın horozbina türleri arasındadır. Horozbinaların Türkiye sularında 12 türü yaşar. Bunlardan yaklaşık 4 cm uzunluğundaki B. adriaticus, 30 cm’ye kadar uzayabilen B. gattorugine ve yaklaşık 2,5 cm uzunluğundaki B. trigloides Karadeniz’de bulunmaz. Yaklaşık 10 cm uzunluğundaki B. fluviatilis Trakya dışında Marmara (örn. İznik Gölü), Ege ve Akdeniz bölgelerindeki çeşitli tatlı sularda yaşar. 20 cm’ye kadar uzayabilen B. ocellaris ve B. sanguinolentus, 15 cm’ye kadar uzayabilen B. tentacularis, 7 cm’ye kadar uzayabilen B. sphynx ve B. zvonimiri, 8 cm’ye kadar uzayabilen B. ponticus incognitus, ırmak ağızlarına girebilen B. pavo Akdeniz, Marmara ve Karadeniz kıyılarında görülebilir.

Advertisement

Blennioidei alttakımının Tripterygiidae familyasından iki, Clinidae familyasından bir tür Türkiye sularında yaşayan balıklar arasındadır. Bu balıklar genel olarak horozbinaları andırırsa da pullu olmaları ve sırt yüzgeçlerinin üç parçaya ayrılmış olmasıyla onlardan ayrılır.


Leave A Reply