Horst ve Graben Nedir?

0
Advertisement

Horst ve Graben nedir? Horst ve Graben nasıl oluşur, özellikleri nelerdir, hakkında bilgi.

Horst-Graben
Horst ve Graben; çikik ve çukur olarak da bilinir, yerkabuğunun kırılması (fay oluşumu) sonucunda ortaya çıkan ve çevrelerindeki araziye göre (sırasıyla) daha yüksek ya da daha alçak bir yapı kazanan uzunlamasına kırık bloklarıdır.

Horst ve graben bloklarının genişliği birkaç santimetreden onlarca kilometreye kadar değişebilir; derinlikleri ya da yükseklikleri ise yüzlerce metreyi bulabilir. Bloklar her iki taraftan da dik eğimli normal kırıklarla çevrelenmiştir; kırıklar boyunca eşit hareketler gerçekleşmiş ve bunun sonucunda bloklarda fazlaca bir eğilme olmamıştır. Horstları oluşturan kırıkların hareket doğrultusu birbirlerinden uzaklaşan biçimde, grabenleri oluşturan kırıkların hareket doğrultusu ise birbirlerine yönelik biçimdedir, iki ya da daha çok horst ve graben yan yana bulunabilir. Bunların, bölgesel yükselmelerin ya da tuz domu (kubbe) oluşumlarının yol açtığı yanal gerilmelerin sonucunda ortaya çıktığı sanılmaktadır; bu tür yapılara çoğunlukla domların ya da antiklinlerin tepe bölümlerinde rastlanır. Grabenlerde oluşan vadilere çöküntü (rift) vadisi ya da tektonik çöküntü denir; bu yapılan, graben oluşumuyla bağıntılı volkanik etkinlik belirtileri taşır. Ürdün’deki Lût Gölü çöküntüsü ve ABD’de California’daki Death Valley (Ölüm Vadisi) tipik graben, Fransa’daki Vosges Dağlan ve Filistin Platosu da tipik horst örnekleridir.


Leave A Reply