Hotin Seferi Nedir?

0

Hotin Seferi ne zaman ve kimler arasında gerçekleşmiştir? Hotin Seferi önemi ve hakkında bilgi.

hotin-seferiHotin Seferi; Osmanlı Padişahı II. Osman‘ın Lehistan’ın sınır kalesi olan Hotin üzerine giriştiği seferdir (1621). Polonya sınırında bulunan Kazakların sık sık Osmanlı topraklarına akınlarda bulunmaları, genç padişahı bu sefere çıkmaya zorladı. Ohrili Hüseyin Paşa’yı sadarete getirdikten sonra, 29 Nisan 1621’de başlayan savaş, 21 Eylül 1621 günü yapılan genel bir saldırıyla akşama kadar sürdüyse de başarısızlığa uğradı. Polonyalıların çok sert bir biçimde direnmeleri yüzünden kale ele geçirilemedi. Kuşatmanın uzaması üzerine iki taraf da yiyecek ve malzeme sıkıntısıyla karşılaştı. Polonyalılar, Eflak beyine başvurarak, barış isteğinde bulundular. II. Osman istemediği halde barışı kabul etmek zorunda kaldı. Kanuni Sultan Süleyman döneminde yapılan anlaşma koşullarına uygun olarak imzalandı. Buna göre, Polonyalılar, Kırım Hanlığı’na her yıl 40 bin Florin altın verecekler, İstanbul’da sürekli bir elçi bulunduracaklar, Hotin Kalesi’ni de Boğdan’a vereceklerdi. Buna karşılık, Kırım askerleri akınlarda bulunmayacak, Osmanlı askeri de geri çekilecekti.


Leave A Reply