Höyük Nedir?

0

Höyük nedir ne demektir? Höyük ile ilgili olarak genel bilgiler ve höyüklerin özellikleri hakkında bilgilerin yer aldığı yazımız.

Höyük

Advertisement

HÖYÜK [Öyük]

İnsan yapısı tepelerdir. Bugün, bîr arkeoloji terimi olarak kullanılmaktadır, iki çeşidi vardır:

1. — Bir devre, bir millete hükmetmiş kimselerin mezarı olarak yapılan höyükler. Bunlara «kurgan» da denir. Ölen kimse için önce bir oda yapılır, sonra bunun üstü şeker kellesi (koni) biçiminde toprak yığılarak örtülürdü. Böylece türbenin hem yeri belli olur, hem de kilometrelerce uzaktan görülürdü. Anadolu’da bu tipten pek çok höyük vardır.

2. — Üzerine toprak yığılmış şehir kalıntılarıdır. Bunlar tarih bakımından çok önemli kaynaklardır. Eskitaş Çağı’nda insanlar mağaralarda .yaşadıkları için höyükler yoktur. Höyük, belli bir tarihten sonra, insanların evler, kulübeler, şehircikler kurarak yaşadığı çağlardan sonra başlar. Cilâlıtaş Çağı’nda, Bakır Çağın’da kurulan şehirler, yangın, deprem, düşman istilâları gibi âfetler yüzünden yıkılıp da taş üstünde taş kalmayınca, zamanla üzerlerine toprak birikip birer höyük haline gelmiştir. Hattâ, çoğu zaman görüldüğü gibi, zamanla bu yüksek yıkıntı üzerine başka insanlar gelip yeni şehirler kurmuşlar, sonra onlar da yıkılmıştır. Truva höyüğünde, bu şekilde yedi defa şehir kurulmuştur. Kat kat kazıldıkça altından herbiri daha eski bir çağın malı olan başka şehirler bulundu.

Advertisement

Anadolu’da bu gibi höyüklerin bugüne kadar araştırılıp zengin belgeler bulunan en ünlü örnekleri Alacahöyük, Alişar Höyüğü, Yumuktepe, Karaoğlan gibi yerlerdir.

Gerek Anadolu, gerekse Trakya yaylaları üzerinde suni toprak yığılmasıyle meydana gelen birçok höyük bulunmaktadır. Bu höyüklerin bir kıSmı büyük adamların mezarları özerlerine kurulmuştur. Buralarda yapılan bilimsel araştırmalarla meydana çıkarılan tarihi değeri yüksek eşyalar müzelere yerleştirilmektedir. Höyüklerin bir kısmı da, haber-leşmeyı sağlamak için yapılan toprak kümbetleridir. Geceleri yakılan ateşlerle uzak mesafeler arasında haberleşmeyi kolaylaştıran bu höyüklerden Trakya’da da vardır

Anadolu’daki Alişar ve Boğazköy höyüğü gibi höyükler büyük tarihî değeri olan birer anıttır. Yurdumuzdaki höyüklerin varlığı, çevrelerindeki köylerin adlarına da karışmış, Karahöyük, Yassıhöyük, Ciftehöyük gibi adları olan köyler meydana gelmiştir.


Leave A Reply