Huand (Hunat) Hatun Külliyesi Özellikleri, Mimarisi, Tarihçesi

0
Advertisement

Huand Hatun Külliyesi nerededir? Huand Hatun Külliyesi’nin özellikleri, mimarisi, tarihçesi, yapısal özellikleri hakkında bilgi.

Huand Hatun Külliyesi

Huand Hatun Külliyesi

Huand Hatun Külliyesi; Kayseri’de, kentin merkezinde, Anadolu Selçuklu hükümdarı I. Alaeddin Keykubad‘ın karısı Mahperi Huand Hatun’un 1238/39’da yaptırdığı cami, medrese, kümbet ve hamamdan oluşan külliyedir. Cami kuzey-güney (yaklaşık 42 m x 350 m), medrese doğu-batı (yaklaşık 29 m x 40 m) doğrultusunda yerleştirilmiş dikdörtgen planlı birer bloktan oluşur.

Medresenin güney cephesinin yaklaşık üçte biri caminin kuzey cephesine bitişik durumdadır. Böylece iki blok kabaca bir “L” harfi oluşturur. Bu “L”nin iki kolu arasında da ana ekseni güneydoğu-kuzeybatı doğrultusunda olmak üzere kare planlı hamam yer alır. Döşemesi, zamanla dolarak yükselen zeminden aşağıda kalmıştır. Gerek cami, gerekse medrese, çok az sayıda pencereyle delinmiş kesme taş beden duvarları ve hem köşelerinde, hem de uzun yan cephelerindeki dayanak kuleleriyle bir kale görünümündedir.

Huand Hatun Külliyesi

Cami iç mekânında mihrabın önünde çapı 8 m’ye yaklaşan bir kubbe yer alır. Kubbeden sonra kuzeye doğru bir eyvan, onun da önünde (yapının tam ortasına denk gelen) kare planlı bir avlu, ana ekseni vurgular. Bu avlu sonradan, bir kasnağa oturan bir kubbeyle örtülmüştür. Ana eksenin sağında ve solunda, mihrap duvarına koşut ve ana eksene dik sıralar halinde onar şahın sıralanır. Bu sahınları örten beşik tonozları taş ayaklar taşır. Mihrap kubbesinin iki yanındaki birer tonoz ile orta avlu ve kuzey beden duvarı arasında yer alan yan yana iki beşik tonoz, öbür tonozlara dik, ana eksene koşut doğrultudadır.

İç mekânın kuzeybatı köşesindeki iki sahnı örten beşik tonozlar ve bunları taşıyan ayakların kaldırılmasıyla açılmış küçük avlunun içine sekizgen planlı kümbet yerleştirilmiştir. Kümbetin kuzey duvarı, caminin kuzey beden duvarına bitişiktir. Medrese de camiye bu noktadan bitiştiği için, aradaki bir kapıyla kümbetten medreseye geçilmektedir.

Advertisement

Mihrap nişinin iki yanında, başlıkları akantus yapraklarıyla bezeli, burmalı iki sütun vardır. Bunlara üstten, örgülerle kaplı bir teğet sivri kemer oturur. Kemerin kavsarası mukarnas sıralarıyla doldurulmuştur. Yarım altıgen biçimindeki mihrap nişinin içinde, üstleri dilimli birer yarım kubbeyle örtülü üç tane ince uzun niş yer alır. Mihrabın dışını, geometrik geçmelerle doldurulmuş geniş bir kuşak çevreler.

Caminin, biri doğu, öbürü batı duvarında olmak üzere iki taçkapısı vardır. Asıl yazıtın doğudaki taçkapının üstünde yer almasına karşın, batıdaki taçkapı çok daha görkemlidir. Camiye sonradan eklenmiş tek şerefeli minare de hemen bunun bitişiğindedir. Medresinin batı cephesindeki büyük taçkapıdan giriş eyvanına geçilir. Bunun iki yanında kare planlı birer oda, onların yanında da dikdörtgen birer köşe odası vardır. Çepeçevre bir revakla çevrili avlu, kareye yakın bir dikdörtgen biçimindedir. İki yandaki revakların arkasında medrese hücreleri sıralanır. Giriş eyvanının karşısında, ana eksen üzerinde büyük eyvan yer alır.

Huand Hatun Külliyesi

Onun kuzey yanında kare planlı büyük bir mekân, güney yanında ise biri ince uzun, ikisi daha küçük üç oda bulunmaktadır. Caminin kuzeybatı köşesindeki kümbetten medreseye geçit veren kapı da bu odalardan köşede bulunana açılmaktadır.


Leave A Reply