Hüdavend Hatun Kümbeti Nerededir? Tarihçesi ve Mimari Özellikleri

0

Hüdavend Hatun Kümbeti nerededir? Niğde Hüdavend Hatun Kümbeti konumu, tarihçesi, mimari yapısı ve özellikleri hakkında bilgi.

Hüdavend Hatun Kümbeti

Hüdavend Hatun Kümbeti; Anadolu’daki İlhanlı egemenliği sırasında Niğde’de, IV. Kılıç Arslan’ın kızı Hüdavend Hatun’un 1312/13’te yaptırdığı kümbettir.

70-80 cm yüksekliğindeki sekizgen bir tabanın üstünde, yörenin kendine özgü taşından, sekizgen planlı bir yapıdır. Taban, bir mukarnas sırasının taşıdığı, iyice dışa taşkın bir silme ile gövdeden ayrılır. Gövdenin her köşesinde yarım daire kesitli bir gömme sütun yer alır. Bu gömme sütunları kaplayan geçme örgeli kabartmalarla, kesme taştan duvarların sade yüzeyleri bir karşıtlık oluşturur. Gövde yüksekliğinin yaklaşık üçte ikisinden sonra sekiz yüzün her biri, bir kırıklık yaparak hafifçe dışa taşan iki parçaya bölünmüştür.

Hüdavend Hatun Kümbeti

Böylece kümbetin planı bu yükseklikte onaltıgene dönüşür. Bu kırıklıklarla alttaki duvar yüzeyi arasında kalan üçgen boşluklar mukarnas sıralarıyla doldurulmuştur. Kırık yüzeylerin her birinde bir penci kemer yer alır. Kemerlerin içleri ve çevreleri çok zengin taş oyma ve kabartmalarla bezelidir. Bu kabartmalar arasındaki çeşitli hayvan figürleri ve bitki örgelerinin arasına saklanmış insan başlan Anadolu taş oyma sanatının en ilginç örnekleri arasındadır.

Kümbetin doğu cephesini bütünüyle taçkapı kaplar. Çeşitli geçme örgeleriyle kaplı iç içe birkaç bordürün ortasında kapı nişi vardır. Nişin iki yanında, üstleri gene kabartmalarla bezeli iki sütun yer alır. Bu sütunların oldukça abartılı başlıklarının üstüne bir teğet sivri kemer oturur.

Hüdavend Hatun Kümbeti

Kemerin kavsarası mukarnaslarla doldurulmuştur. İki taraflı, üç basamaklı bir merdivenle ulaşılan kapı, nişin yarı yüksekliğinden de alçaktır; üstü sepet kulpu bir kemerle geçilmiştir.Kümbetin üzeri onaltıgen piramit biçiminde taştan bir külahla örtülüdür.


Leave A Reply