Hudeybiye Antlaşması Nedir?

0

Hudeybiye Antlaşması Nedir? Hudeybiye Antlaşması ne zaman ve kimler arasında imzalanmıştır? Hudeybiye Antlaşması önemi, hakkında bilgi.

Hudeybiye Antlaşması

Advertisement

Hudeybiye Antlaşması Nedir?

Hicaz’da, Mekke’nin kuzeybatısında, kente 17 km uzaklıkta bir vadi olan Hudeybiye’de Hz. Muhammed ile Mekkeli müşrikler arasında yapılan antlaşmadır (628).

Hz. Muhammed, kan dökmenin yasak olduğu Zilkade ayında (mart-nisan 628) 1.500 kişilik bir güçle Kâbe’yi ziyaret amacıyla yola çıktı. Bu yolculuğa Müslüman olmayan bazı Arap toplulukları da katıldı. Hz. Muhammed bu umre (hac ayları dışında Kâbe’yi ziyaret) yolculuğunda bir kılıçtan başka silah almadı. Kureyş müşrikleri Hz. Muhammed ve arkadaşlarını Mekke’ye sokmama kararma vardılar. 200 atlıyı savaşa hazırlayarak Halit bin Velit ile İkrime bin Ebu Cehil’in komutasında Müslümanlara karşı gönderdiler.

Hz. Muhammed tek amaçlarının Kâbe’yi ziyaret olduğunu söylediyse de müşrikler karşı durdular. Hz. Muhammed, Hz. Osman’ı elçi olarak Mekke’ye gönderdi ve Kureyş’i inandırmaya çalıştı. Hz. Osman dönüşünde Kureyş’in bu yıl Müslümanlara izin vermeyeceğini söyledi. Müşriklerin temsilcisi Süheyl bin Amr ile Hz. Muhammed arasında yapılan Hudeybiye Antlaşması’na göre: Müslümanlar Mekke’yi ziyaret etmeksizin dönecek, gelecek yıl Kâbe’yi üç gün ziyaret edebilecek, silahsız gelecek, yanlarında yalnızca kınlarında duran kılıçlarını bulunduracaklardı. Müslümanlar Mekke’deki Müslümanlardan hiçbirini götüremeyecekler, Medine’ye göç etmiş Müslümanlardan Mekke’de kalmak isteyenleri bırakacaklar, Medine’ye sığınan kim olursa olsun Kureyş’e verilecek, Kureyş’e sığınacak Müslüman ise geri gönderilmeyecekti. Bu antlaşma ilk bakışta Müslümanların zararına bazı koşullan içeriyorsa da sağladığı sonuç İslâmlığın yayılması uğrunda atılmış sağlam bir temel sayılır.

Advertisement


Yorum yapılmamış

Leave A Reply