Hudson Kanyonu Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Hudson Kanyonu nerededir? Hudson Kanyonu coğrafi konumu, özellikleri, yüksekliği, derinliği hakkında bilgi.

Hudson Kanyonu

Hudson Kanyonu; Atlas Okyanusunun kıta yamacına ve New York limanının açığındaki dış sahanlığa oyulmuş geniş denizaltı kanyonudur.

Sığ bir sahanlık kanalı olan Hudson Kanalı, Hudson Irmağının ağzından güney ve güneydoğu yönünde uzanarak dış sahanlık üzerindeki kanyonun başına ulaşır. Burada kıyının 30 km açığında suyun derinliği 90 m’yi bulur. Uzunluğu 93 km’yi bulan kanyon kıta yamacının dibinde, yaklaşık 2.135 m derinlikte bir yelpaze vadiyle birleşir. Topografik yapının belirgin olduğu yerlerde kanyonun V-biçimli duvarları 1.220 m yüksekliğe ulaşır. Hudson Kanyonu ağzının aşağısındaki kıta çıkıntısına oyulmuş Hudson Yelpaze Vadisinin yüksekliği çok daha azdır. Gene de yelpazenin yaklaşık 144 km aşağısında duvarlarının yüksekliği 550 m’ye ulaşır; bu, pek çok yelpaze vadide görülmeyen bir yüksekliktir. En azından 368 km uzunluğunda olan yelpaze vadi, büyük olasılıkla Hudson Kanyonu yoluyla sahanlıktan gelen tortulan Hudson Yelpazesi üzerinden dağıtma işlevini görmektedir.


Leave A Reply