Hukuk Nedir? – Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Hukuk ne anlama gelir? Hukuk kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı nedir? Hukuk ne demek, sözlük anlamları, açıklamalı anlatım.

1. Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütünü, tüze
“Hukuk daima âdetlerin peşinden gider, önüne geçmez.” – P. Safa
2. Bu yasaları konu alan bilim
“Kaldı ki böyle bir hareket, milletlerarası hukuka taban tabana zıttı.” – Y. K. Karaosmanoğlu
3. Yasaların ceza ile ilgili olmayıp alacak verecek vb. davaları ilgilendiren bölümü
“Hukuk davası. Hukuk mahkemesi.”
4. Haklar
“Hukukumdan vazgeçmem.”
5. Ahbaplık, dostluk
“Hukukumuz doktor hasta ilişkisinden daha önemlisi kişiseldir, eski dostuz.” – A. Boysan
İlçelerde kurulan ve sulh mahkemesinin yasada belirtilen görevi dışındaki bütün davalara bakan, hukuk yargılamasının asıl mahkemesi
Kira sözleşmesi, paylaştırma ve şüyuun giderilmesi, zilyetliğin korunması, mirasçılık belgesi ile ilgili değeri 5.000 TL’nin altında olan davalarla ilgilenen mahkeme
Belli imkân ve zamanda konulmuş kurallar birliği
İnsanın doğuştan sahip olduğuna inanılan haklarını ele alan hukuk
Yasama organı tarafından kabul edilen ve yayımlanan hukuk
Aileyi oluşturan kişilerin karşılıklı hak ve görevlerini düzenleyen hukuk dalı
Kamu hukuku
Suç kapsamı içine giren eylemler ile bunlara uygulanacak cezaları inceleyen hukuk dalı
Devletler hukukunda denizin türlü bölümlerinin durumunu düzenleyen ve devletlerin bu bölümler üzerindeki yetkilerini belirten antlaşma, gelenek vb. niteliğindeki kuralların bütünü
Havada ulaşımı düzenlemek için konulmuş hukuk kurallarının bütünü
Kamu yönetimi içinde yer alan kuruluşları ve bunların işleyişlerini, kişilerle ilişkilerini ve sorumluluklarını inceleyen, düzenleyen hukuk dalı
Din temeline dayanan hukuk, şeriat
Devlet ile kişi arasında karşılıklı olarak hak ve ödevleri düzenleyen hukuk kolu, amme hukuku
Kilisenin kuruluşunu ve iç düzenini sağlayan kurallar
1. isim Örf ve âdete dayanan hukuk
2. Örf ve âdet durumuna gelmiş, yazılı olarak tespit edilmemiş hukuk
Toprak üzerindeki mülkiyet rejimini, toprağın işletilmesiyle ilgili hususları düzenleyen hukuk
Yargıya intikal eden bir dava konusunun görülmesine ilişkin hukuk koşullarının tümü
Ulusların uzayla ilgili sorunlarının ele alan uluslararası gelenek hukuku


Leave A Reply