Hükümet Nedir? Hükümet Ne İş Yapar? Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Hükümet nedir? Hükümetin özellikleri nelerdir? Hükümetin görevleri, hakkında bilgi.

HÜKÜMET;

Hükümet, siyasi gücü devlet adına bir süre elinde bulunduran kurumdur. Hükümet ve devlet birbirine karıştırılan kavramlardır. Devlet, soyut bir kavramdır. Hükümet devlet adına siyası iktidarı, denetimi, otoriteyi kullanan somut bir varlıktır. Hükümet, devletin yürütme organıdır. Devlet süreklidir, oysa hükümet eden kişiler belli zamanlarda değişir. Bir dönem yürütme işini sürdüren hükümet, milletten yeterli destek alamadığı zaman yerini bir başkasına bırakır.

Hükümet, iktidarı kullanan küçük bir gruptur. Bu grup içinde bir başkan ve ona yardım eden kişiler bulunur.

Hükümet edenler, hukuk kurallarına uygun olarak iktidarda bulunmak durumundadırlar. Çünkü, vatandaşlar ancak meşru bir hükümetin kararlarına uyarlar.

Ülkemizde yürütme organı; cumhurbaşkanı, başbakan ve Bakanlar Kurulundan oluşur. Bakanlar Kurulunun başkanı başbakandır. Başbakan, cumhurbaşkanı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri arasından atanır. Bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olanlar arasından başbakan tarafından seçilir ve cumhurbaşkanınca atanır. Gerektiğinde başbakanın önerisi üzerine cumhurbaşkanınca görevlerine son verilir. Bakanlar Kurulu, Türkiye Büyük Millet Meclisinde güvenoyu alarak göreve başlar.

Advertisement

Hükümet, toplumun amaçları doğrultusunda planlar geliştirir ve uygular. Toplumun insan ve doğal kaynaklarını kullanıma açar. Toplumsal gücü kullanarak çeşitli kurumları denetler, yönlendirir.


Leave A Reply