Hüneyn Savaşı ve Taif ile Tebük Seferleri Hakkında Bilgi

0

İslam tarihinin önemli savaşlarından birisi olan Huneyn Savaşı ile Müslümanların Taif ve Tebük Seferleri hakkında bilgiler.

HÜNEYN SAVAŞI (630)

Advertisement

• Kureyşliler Müslüman olunca onlara bağlı diğer kabileler de teker teker Müslüman olmaya başladılar.

• Bununla birlikte o civarın en kalabalık kabilelerinden olan Havazin kabilesi ve Taifliler, Mekke’nin, Müslümanların eline geçmesini kabullenemediler.

• Havazin kabilesi, Ukaz Panayırı’nda ticaret yapıyordu. Müslümanlık onların bazı çıkarlarına engel olabilecekti.

• Bu nedenle başta Havazin Kabilesi olmak üzere bazı Arap kabileleri Mekke’ye saldırmak için Hüneyn denilen yerde toplanmaya başladılar.

Advertisement

• Bunu haber alan Hz. Muhammed, İslam ordusunu toplayarak Huneyn’e vardı.

• Burada çok şiddetli bir çarpışma oldu.

• Müslüman güçler büyük bir zafer kazandılar.

Sonuçları

a. Büyük bir tehlike ortadan kalkmış oldu. Putperestliğin son direnişi de kırılmış oldu.

b. Kazanılan başarı bütün Arabistan’da derin yankılar uyandırdı. Bahreyn, Uman, Yemame bölgelerinden heyetler gelerek Müslümanlığı kabul ettiler. Hz. Muhammed zekat toplamak için buralara görevliler gönderdi.

Advertisement

Taif Seferi (630)

Bu zaferden sonra Hz. Muhammed, Taif üzerine bir sefer yaptı. Taif kenti alınamadı; fakat bir süre sonra Taifliler İslamiyeti kabul ettiler.

Tebük Seferi (631)

• Hz. Muhammed Mu’te yenilgisinin bıraktığı olumsuz izleri silmek ve mümkün olursa bunun öcünü almak istiyordu.

• Bizans İmparatoru’nun, Arabistan üzerine sefere çıktığını haber alınca, büyük bir İslam ordusuyla sefere çıktı.

• Medine – Şam yolunun ortalarında bulunan Tebük’e kadar gelindi. Burada, Bizans seferi haberinin yanlış olduğu anlaşılınca geri dönüldü.

Sonuçları

a. Tebük seferi, Hıristiyanlığı kabul etmiş olan Gassani Araplarının, Hz. Muhammed’in tarafına geçmelerini sağladı.

b. Bazı kaleler alındı.

c. Suriye ve Filistin üzerine ileride yapılacak seferler için bir ön hazırlık yapılmış oldu.

Advertisement


Leave A Reply