Hurafe İle İlgili Cümleler, Hurafe Gerçek ve Mecaz Anlamı ile

0
Advertisement

Hurafe ile ilgili cümleler. Hurafe kelimesi içeren “Hurafe” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

İle İlgili Cümleler

Hurafe Kelimesiyle Gerçek, Mecaz ve Yan Anlamların Kullanıldığı Cümleler
 • Bu köyde hurafelere inanan insan sayısı çok fazla.
 • Diyanet İşleri Başkanlığı, hurafelere karşı halkı bilinçlendirmek amacıyla harekete geçti.
 • Senin gibi akıllı ve eğitimli bir insanın böyle hurafelere inanmasına çok şaşırdım.
 • Kara kedi, baykuş gibi bazı hayvanların uğursuzluk getireceği inancı hurafeden başka bir şey değildir..
 • Hurafelere inanan insanları küçümsemek yerine, hakikatları öğretmemiz doğru olacaktır.
 • Topluma hurafeleri ve batıl inançları anlatıp, toplumu aydınlatmak din adamlarımızın görevidir.
 • Kemal Sunal filmlerinde hurafeler ile mücadele etmiştir.
 • Hurafeler, mantıksal temeli ve gerçek hayatla ilgisi bulunmayan yanlış inanç ve uygulamalardır.
 • Müslümanlar arasında hurafeleri yaymaya çalışan kişilere karşı dikkatli olmalıyız..
 • Çağımızda en yaygın hurafelerin başında türbe ziyaretleri gelmektedir.
 • Eğitimsiz bir toplum geri kalmış ve her türlü hurafe ve gericiliğin peşinde koşan bir toplum olmaya mahkumdur.
 • Dini bilgileri kulaktan dolma, uydurma ya da hurafe türü bilgilerle değil, doğrudan doğruya İslam dininin ana kaynaklarından öğrenmesini hedef …
 • Artık hurafe ve masal devri geçmiş, ilim devri başlamıştır.
 • Atatürk; din eğitiminin uzman kişilerce verilmesini, batıl inanç ve hurafelerden uzaklaşarak din eğitiminin sağlam kaynaklara dayanmasını …
 • Çünkü artık bir ulusun yükselebilmesi için aklın ve bilimin yolunda ilerleyip hurafe ve batıl itikatlardan mutlak suret ile uzak durması gerekir.
 • Hatta bir kısım İslam bilginlerine görece hurafe sayılmakla birlikte şeytan taşlama vacip bir ibadet olarak genel bir kabul görmüştür.
 • Yağmurlu ve yıldırımlı gecelerde eğer ki gök gürlediği anda buğday ambarına el ile vurulursa o seneki hasat çok olurmuş hurafesine inanan …
 • Anti-entelektüel olmasına ve hurafelere bağlı bulunmasına rağmen, koruyucu ve ailesine bağlı bir insan.
 • Attila hurafelere fazla inanırdı.
 • Atatürk taassub ve hurafeye, üfürükçülüğe, sihir ve büyü faaliyetlerine şiddetle karşı idi.
 • Böylece hurafeler ve ön yargılar yerine aklın egemenliği gerçekleşecektir.
 • Akıl tahtın önünde, hurâfeler diz çöker


Leave A Reply