Hürriyet İle İlgili Anlamlı ve Motive Edici Güzel Sözler (Resimli)

0

Hürriyet hakkında, hürriyet ile ilgili güzel ve özlü sözlerin toplanmış olduğu sayfamız. Hürriyet hakkında anlamlı, motive edici sözler.

Hürriyet İle İlgili Güzel Sözler

 • Tabiat, dilsiz hayvanlara bile hürriyet vermiştir.
  Tacitus
 • Allah, hürriyeti ancak onu sevenlere, onu muhafaza ve savunmaya hazır olanlara verir.
  D. Webster
 • Ancak kendi kendini yönetebilen insanlar hürdür.
  Bullet
 • Başkalarına da vermeden sahip olamayacağımız tek şey hürriyettir.
  Allen White
Bir saatlik, bir günlük hürriyet, tutsaklık altındaki ölümsüzlüğe bedeldir.
Addison
 • Tanrı bize hem hayat, hem de hürriyet verdi.
 • Ya hür bir millet olarak yaşayalım, ya da ölelim.
  Abraham Lincoln

Hürriyet İle İlgili Güzel Sözler

Advertisement
 • “Bana, bütün hürriyetlerden evvel bilmek, düşünmek, inanmak, vicdana göre konuşma mertebelerini veriniz.”
  John Milton
 • “Ancak insanların enerjisini, bilgisini ve faziletini çoğaltan bir hürriyete malik olursak, o zaman övünebiliriz.”
  W. E. Channing
 • Hürriyet ve bağımsızlık benim karakterimdir.
 • Hürriyet, yasaların izin verdiği her şeyi yapmak hakkıdır.
 • Hürriyete öyle düşkünüm ki, koca Hindistan’ın bir köşesini bana yasak etseler dünyanın tadı kaçar neredeyse. Montaigne
 • Hürriyetin, hakkın masun oldukça insansın.
  Mehmet Akif

Ruhunda istiklâl olmayan hür değildir

 • “Hürriyeti gasbedilen bir millet, ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun, mütemadiyen insaniyet nazarında bir uşaktan daha iyi bir muameleye lâyık değildir.”
  Mustafa Kemal Atatürk
 • Sonsuz bir hürriyet tasavvur olunamaz; hakların en büyüğü olan hayat hakkı bile mutlak değildir.
  Atatürk
 • Hürriyet namına yapılan ifratlar onu iğrenç bir hâle sokar. Fakat onu iyi ve olmaktan men edemezler.
  A. De Tocqu
Hür bir millet, sınırlarını pazarlık konusu yapmaz.
Heryo
 • Hürriyet, ancak hürriyetini her gün yeniden kazanan insana layıktır.
  Goethe
 • Hürriyet, hak tarafından ihtiraslara hâkim kılındığı yerde mevcut olabilir.
  La Cordaire
 • Hürriyet, ilk kök salmaya başladığı devrede gelişmesi çok hızı olan bir bitkidir.
  George Washington

Ancak insanların enerjisini, bilgisini ve faziletini çoğaltan bir hürriyete malik olursak, o zaman övünebiliriz.

 • “İki türlü hürriyet vardır. Yalancı hürriyet: Bir insan istediği her şeyi yapabilir. Ve hakikî hürriyet: Bir insan ancak yapması icab eden şeyleri yapar.”
  Ch. Kongsley
 • Hürriyet o kadar iyi, ulvi ve hoş bir şeydir ki, onsuz bütün felâketler birbirini takip eder ve onun kayboluşundan sonra esaretin tesiri ile iyi olan her şey zevk ve tadını kaybeder.
  La Boette
 • Hürriyet bilgeliktir.
 • Hürriyet, insanı asil yapar.
 • Hürriyet kölelikten ucuzdur.
 • İnsan vatanını sever, çünkü hürriyeti, rahatı, hakkı vatan sayesinde kaimdir.
  Namık Kemâl
“Ruhunda istiklâl olmayan hür değildir.”
H. Ziya Ülken
Mantıksız, faziletsiz hürriyet, kötülüklerin en büyüğüdür
 • Eldeki para hürriyetin aletidir. Fakat peşi kovalanan para, tam tersine kölelik aletidir.
  J. J. Rousseau
 • “Memleketler, münbit oldukları nisbette değil, hür oldukları nisbette inkişaf eder.”
  Montesqieu
 • Bana bütün hürriyetlerden evvel; bilmek, düşünmek, inanmak ve vicdana göre konuşmak mertebelerini verin.
  John Milton
 • İnsanlar hür, hürriyetler de zincire vurulmuş olarak doğarlar.
  Schiller
 • insanlar hür olarak doğar, ama her yerde zincire vurulmuş olarak yaşarlar.
  J. J. Rousseau
 • Kendi selâmeti için hürriyetten vazgeçmek isteyenler ne selâmeti, ne de hürriyeti hak etmişlerdir.
  Benjamin
 • Mantıksız, faziletsiz hürriyet, kötülüklerin en büyüğüdür.

Bana hürriyetlerin en büyükleri olan; düşünce, inanç, vicdan hürriyetlerini verin.

“Allah, hürriyeti, ancak onu arayanlara verir.”
D. Webster
 • Bir şahıs için sıhhat ne ise, içtimai bir bünye için de hürriyet odur. Eğer insan sıhhatini kaybederse dünyada hiçbir zevk onu tatmin etmez. Şayet cemiyet dé hürriyetini kaybederse zaafa uğrar ve saadet yüzü görmez.
  Bolingbroke
 • Güneşsiz kalmış bir dünya, içinde söz hürriyeti bulunmayan bir cumhuriyetten daha iyidir.
  Sokrates
 • Hür olmadıkları hâlde, kendilerini hür sananlar kadar hiç kimse esir olamaz.
  Goethe
 • Hürriyet, hürriyetin ne olduğunu bilmeyenin hakkı değildir.
  Cenap Şehabettin
 • Hürriyet tehlikelidir; ne kadar heyecan verici ise, birlikte yaşamak o kadar güçtür.
  A. Camus
 • Düşüncesini anlatmak hürriyeti olmadı mı insanlarda hürriyet yok demektir.
  Voltaire

Allah, hürriyeti, ancak onu arayanlara verir.

Advertisement
 • “Hürriyet olmayan bir memlekette, ölüm ve izmihlal vardır. Her terakkinin ve kurtuluşun anası, hürriyettir. Nihayetsiz bir hürriyet tasavvur olunamaz; hakların en büyüğü olan hayat hakkı bile mutlak değildir.”
  Atatürk
 • Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve çökme vardır. Her ilerlemenin ve kurtuluşun anası hürriyettir. Atatürk Hürriyet, tarihin kaybolmayan tek değeridir.
  Albert Camus
 • Hürriyet verilmez, alınır.
  Robes Pierre
 • Yalnız, hür olarak soluk almak hürriyeti getirmez.
 • Kendine yeterliğin en güzel meyvesi hürriyettir.
  Epicuros
 • İnsanı hürriyetinden yoksun bırakmak, ruhunun yarısını almaktır.
 • Ah hürriyet! Senin adına ne cinayetler işleniyor.
 • insanın hürriyeti, komşusunun hürriyetinin başladığı yerde biter.
 • Bir adamın kendi hürriyetini başkasına devretmesine izin vermek hürriyet değildir.
  John Stuart Min

Hürriyet, tarihin kaybolmayan tek değeridir

“Mantıksız, faziletsiz hürriyet, kötülüklerin en büyüğüdür.”
Burke
 • Hürriyet ağacı, arada sırada, zorba ve zalimlerin kanıyla sulanmalıdır. Çünkü bu onun tabii gübresidir.
  Tomas Jefferson
 • Hürriyet, ancak halkın hükümeti kontrol ettiği yerde vardır.
  W. Wilson
 • Biz Türkler tarih boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz.
  Mustafa Kemal Atatürk
 • Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamanın yollarını aramayı alışkanlık haline getirmiş milletler; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, daha sonra da istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar.
  Mustafa Kemal Atatürk
 • Vazife ile hak, müşterek anneleri hürriyet olan iki kardeştir. Onlar aynı günde doğar, büyür, olgunlaşır ve kaybolurlar.
  Victor Cousin

Güneşsiz kalmış bir dünya, içinde söz hürriyeti bulunmayan bir Cumhuriyetten daha iyidir

 • Demokratik hürriyetlerin sadece zenginler için olduğunu unutmamak gerekir.
 • Düşünce hürriyeti ruhun hayatıdır.
  Voltaire
 • Bana hürriyetlerin en büyükleri olan; düşünce, inanç, vicdan hürriyetlerini verin.
  John Milton
 • Basın hürriyeti kalkarsa; vicdan, eğitim, konuşma hürriyetleri de kalkar.
Düşünce hürriyeti ruhun hayatıdır.
Başkalarının hürriyetlerini tanımayanlar, hürriyete layık değillerdir.
Abraham Lincoln
 • Güneşsiz kalmış bir dünya, içinde söz hürriyeti bulunmayan bir Cumhuriyetten daha iyidir.
  Socrates
 • Ödünç para ile, borç ile geçinen yuva, hürriyetini yitirir.
 • Bana ya hürriyet verin, ya da ölüm.
  Patrick Henry
 • Hür insanın vücudu esir edilebilir, ama ruhu yakalanamaz.
 • Hürriyet, adaletten başka bir şey değildir.
  Volney
Demokratik hürriyetlerin sadece zenginler için olduğunu unutmamak gerekir
Güvenlik için hürriyetten vazgeçenler, kısa bir süre sonra ikisinden de olurlar.
Abraham Lincoln
 • Allah bize hayatı verirken, hürriyeti de verdi.
  Thomas Jefferson
 • Ancak insanların enerjisini, bilgisini ve faziletini çoğaltan bir hürriyete malik olursak o zaman övünebiliriz.
  W. E. Channing
 • Hürriyet, tarihin kaybolmayan tek değeridir.
 • Bilgi hürriyetin ayrılmaz bir parçasıdır…
  W. E. Channing
 • Laiklik yalnız din ve dünya işlerinin ayrılması demek değildir. Bütün yurttaşların vicdan, ibadet ve din hürriyeti demektir.
  Mustafa Kemal Atatürk
 • Müslümanın izzeti ve hürriyeti, İslam’ın asil kaynağı olan Kur’an ve sünnettedir.
  Muhammed İkbâl

Başkalarının hürriyetlerini tanımayanlar, hürriyete layık değillerdir

 • Sanatlar hürriyet tarafından emzirilence büyürler.
  Johann Sebiller
 • Gerçek hürriyet, Hakk’a köleliktir.
  Hz. Ali
 • Şeref ve namustan yoksun milletler, er geç hürriyet ve bağımsızlıklarını kaybederler.
 • Basın hürriyeti kalksa, vicdan, eğitim, konuşma hürriyetleri de kalkar.
  Roosevel
 • Basın hürriyeti, öteki hürriyetlerin emniyet sübabıdır; diktatör hükümetlerden başka hiçbir güç onu kısamaz. George Mason
 • Yaratıcıya kul olmayan, kölelikten kurtulamaz. Zira gerçek hürriyet, yaratıcıya kul olmaktan geçer.
  Eyyüp Akst


Leave A Reply