Hürriyet İle İlgili Cümleler – Hürriyet Gerçek ve Mecaz Anlamı ile

0

Hürriyet ile ilgili cümleler. Hürriyet kelimesi içeren “Hürriyet” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

Demokratik hürriyetlerin sadece zenginler için olduğunu unutmamak gerekir

Advertisement
Hürriyet Kelimesiyle Gerçek, Mecaz ve Yan Anlamların Kullanıldığı Cümleler
 1. *** Vatanım ve hürriyetim için gerekirse canımı veririm.
 2. *** Hürriyet ile özgürlük eş anlamlı kelimelerdir.
 3. *** Hürriyeti olmayan bir milletin geleceği de yok demektir.
 4. *** Hürriyetimize sahip çıkmak için gereken her türlü mücadeleyi vereceğiz.
 5. *** Bu benim fikir hürriyetim, sen karışamazsın.
 6. *** Düşüncelerimi anlatma hürriyetimin olduğuna inanıyorum
 7. *** Temel hak ve hürriyetlerimize sahip çıkmalıyız ve yeni nesillere bunun önemini öğretmeliyiz.
 8. *** Hürriyeti için savaşan insanların önünde kimse duramaz.
 9. *** Hürriyet ve İtilaf Fırkası, İttihat ve Terakki iktidarından hoşnut olmayan çeşitli muhalefet unsurlarının koalisyonu biçiminde, 21 Kasım 1911’de kuruldu.
 10. *** 1908 Meşrutiyet İnkılâbı’ndaki çalışmaları ile, daha sonra Hürriyet ve İtilâf partisi lideri olarak tanınmıştır.
 11. *** Hürriyet ve istiklal benim karakterimdir.
 12. *** Hürriyet mücadelesi yapan bir çok Kuzey Afrika ülkesi maalesef emperyalist güçler karşısında çaresiz kalıyorlar.
 13. *** Gene bu tarihlerde Mustafa Kemal (Atatürk) ve arkadaşları da Şam’da Vatan ve Hürriyet Cemiyeti adı ile gizli bir siyasal cemiyet kurmuşlardı.
 14. *** Hürriyet aşığı ve son derece dürüst bir insan idi.
 15. *** Türk Medeni Kanunu demokrasi ve hürriyet ruhu üzerine kurulmuştur.
 16. *** Lozan barış antlaşması, bundan önce imzalanan uğursuz Sevr antlaşmasını parçalayarak, Türk milletine hürriyet, istiklâl ve şeref getirmiştir.
 17. *** Hürriyet, müsavat diye herkesin ağzına bir parmak bal çaldılar.
 18. *** Bu devirde memleketimizde her türlü hürriyet kaldırılmış, devlet II. Abdülhamit tarafından koyu bir istibdat ile yönetilmiştir.


Leave A Reply