Hürriyet İle İlgili Anlamlı ve Motive Edici Güzel Sözler (Resimli)

0
Advertisement

Hürriyet hakkında, hürriyet ile ilgili güzel ve özlü sözlerin toplanmış olduğu sayfamız. Hürriyet hakkında anlamlı, motive edici sözler.

Hürriyet İle İlgili Güzel Sözler

Tabiat, dilsiz hayvanlara bile hürriyet vermiştir.
Tacitus

Allah, hürriyeti ancak onu sevenlere, onu muhafaza ve savunmaya hazır olanlara verir.
D. Webster

Ancak kendi kendini yönetebilen insanlar hürdür.
Bullet

Başkalarına da vermeden sahip olamayacağımız tek şey hürriyettir.
Allen White

Advertisement

Bir saatlik, bir günlük hürriyet, tutsaklık altındaki ölümsüzlüğe bedeldir.
Addison

Tanrı bize hem hayat, hem de hürriyet verdi.

Ya hür bir millet olarak yaşayalım, ya da ölelim.
Abraham Lincoln

Hürriyet İle İlgili Güzel Sözler
“Bana, bütün hürriyetlerden evvel bilmek, düşünmek, inanmak, vicdana göre konuşma mertebelerini veriniz.”
John Milton

“Ancak insanların enerjisini, bilgisini ve faziletini çoğaltan bir hürriyete malik olursak, o zaman övünebiliriz.”
W. E. Channing

Advertisement

Hürriyet ve bağımsızlık benim karakterimdir.

Hürriyet, yasaların izin verdiği her şeyi yapmak hakkıdır.

Hürriyete öyle düşkünüm ki, koca Hindistan’ın bir köşesini bana yasak etseler dünyanın tadı kaçar neredeyse. Montaigne

Hürriyetin, hakkın masun oldukça insansın.
Mehmet Akif

Advertisement

Ruhunda istiklâl olmayan hür değildir
“Hürriyeti gasbedilen bir millet, ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun, mütemadiyen insaniyet nazarında bir uşaktan daha iyi bir muameleye lâyık değildir.”
Mustafa Kemal Atatürk

Sonsuz bir hürriyet tasavvur olunamaz; hakların en büyüğü olan hayat hakkı bile mutlak değildir.
Atatürk

Hürriyet namına yapılan ifratlar onu iğrenç bir hâle sokar. Fakat onu iyi ve olmaktan men edemezler.
A. De Tocqu

Hür bir millet, sınırlarını pazarlık konusu yapmaz.
Heryo

Hürriyet, ancak hürriyetini her gün yeniden kazanan insana layıktır.
Goethe

Advertisement

Hürriyet, hak tarafından ihtiraslara hâkim kılındığı yerde mevcut olabilir.
La Cordaire

Hürriyet, ilk kök salmaya başladığı devrede gelişmesi çok hızı olan bir bitkidir.
George Washington

Ancak insanların enerjisini, bilgisini ve faziletini çoğaltan bir hürriyete malik olursak, o zaman övünebiliriz.
“İki türlü hürriyet vardır. Yalancı hürriyet: Bir insan istediği her şeyi yapabilir. Ve hakikî hürriyet: Bir insan ancak yapması icab eden şeyleri yapar.”
Ch. Kongsley

Hürriyet o kadar iyi, ulvi ve hoş bir şeydir ki, onsuz bütün felâketler birbirini takip eder ve onun kayboluşundan sonra esaretin tesiri ile iyi olan her şey zevk ve tadını kaybeder.
La Boette

Advertisement

Hürriyet bilgeliktir.

Hürriyet, insanı asil yapar.

Hürriyet kölelikten ucuzdur.

İnsan vatanını sever, çünkü hürriyeti, rahatı, hakkı vatan sayesinde kaimdir.
Namık Kemâl

Advertisement

“Ruhunda istiklâl olmayan hür değildir.”
H. Ziya Ülken
Mantıksız, faziletsiz hürriyet, kötülüklerin en büyüğüdür

Eldeki para hürriyetin aletidir. Fakat peşi kovalanan para, tam tersine kölelik aletidir.
J. J. Rousseau

“Memleketler, münbit oldukları nisbette değil, hür oldukları nisbette inkişaf eder.”
Montesqieu

Bana bütün hürriyetlerden evvel; bilmek, düşünmek, inanmak ve vicdana göre konuşmak mertebelerini verin.
John Milton

İnsanlar hür, hürriyetler de zincire vurulmuş olarak doğarlar.
Schiller

insanlar hür olarak doğar, ama her yerde zincire vurulmuş olarak yaşarlar.
J. J. Rousseau

Advertisement

Kendi selâmeti için hürriyetten vazgeçmek isteyenler ne selâmeti, ne de hürriyeti hak etmişlerdir.
Benjamin

Mantıksız, faziletsiz hürriyet, kötülüklerin en büyüğüdür.

Bana hürriyetlerin en büyükleri olan; düşünce, inanç, vicdan hürriyetlerini verin.
“Allah, hürriyeti, ancak onu arayanlara verir.”
D. Webster

Bir şahıs için sıhhat ne ise, içtimai bir bünye için de hürriyet odur. Eğer insan sıhhatini kaybederse dünyada hiçbir zevk onu tatmin etmez. Şayet cemiyet dé hürriyetini kaybederse zaafa uğrar ve saadet yüzü görmez.
Bolingbroke

Güneşsiz kalmış bir dünya, içinde söz hürriyeti bulunmayan bir cumhuriyetten daha iyidir.
Sokrates

Advertisement

Hür olmadıkları hâlde, kendilerini hür sananlar kadar hiç kimse esir olamaz.
Goethe

Hürriyet, hürriyetin ne olduğunu bilmeyenin hakkı değildir.
Cenap Şehabettin

Hürriyet tehlikelidir; ne kadar heyecan verici ise, birlikte yaşamak o kadar güçtür.
A. Camus

Düşüncesini anlatmak hürriyeti olmadı mı insanlarda hürriyet yok demektir.
Voltaire

Allah, hürriyeti, ancak onu arayanlara verir.

Advertisement

“Hürriyet olmayan bir memlekette, ölüm ve izmihlal vardır. Her terakkinin ve kurtuluşun anası, hürriyettir. Nihayetsiz bir hürriyet tasavvur olunamaz; hakların en büyüğü olan hayat hakkı bile mutlak değildir.”
Atatürk

Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve çökme vardır. Her ilerlemenin ve kurtuluşun anası hürriyettir. Atatürk Hürriyet, tarihin kaybolmayan tek değeridir.
Albert Camus

Hürriyet verilmez, alınır.
Robes Pierre

Yalnız, hür olarak soluk almak hürriyeti getirmez.

Kendine yeterliğin en güzel meyvesi hürriyettir.
Epicuros

Advertisement

İnsanı hürriyetinden yoksun bırakmak, ruhunun yarısını almaktır.

Ah hürriyet! Senin adına ne cinayetler işleniyor.

insanın hürriyeti, komşusunun hürriyetinin başladığı yerde biter.

Bir adamın kendi hürriyetini başkasına devretmesine izin vermek hürriyet değildir.
John Stuart Min

Advertisement

Hürriyet, tarihin kaybolmayan tek değeridir

“Mantıksız, faziletsiz hürriyet, kötülüklerin en büyüğüdür.”
Burke

Hürriyet ağacı, arada sırada, zorba ve zalimlerin kanıyla sulanmalıdır. Çünkü bu onun tabii gübresidir.
Tomas Jefferson

Hürriyet, ancak halkın hükümeti kontrol ettiği yerde vardır.
W. Wilson

Advertisement

Biz Türkler tarih boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz.
Mustafa Kemal Atatürk

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamanın yollarını aramayı alışkanlık haline getirmiş milletler; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, daha sonra da istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar.
Mustafa Kemal Atatürk

Vazife ile hak, müşterek anneleri hürriyet olan iki kardeştir. Onlar aynı günde doğar, büyür, olgunlaşır ve kaybolurlar.
Victor Cousin

Güneşsiz kalmış bir dünya, içinde söz hürriyeti bulunmayan bir Cumhuriyetten daha iyidir
Demokratik hürriyetlerin sadece zenginler için olduğunu unutmamak gerekir.

Düşünce hürriyeti ruhun hayatıdır.
Voltaire

Bana hürriyetlerin en büyükleri olan; düşünce, inanç, vicdan hürriyetlerini verin.
John Milton

Advertisement

Basın hürriyeti kalkarsa; vicdan, eğitim, konuşma hürriyetleri de kalkar.
Düşünce hürriyeti ruhun hayatıdır.
Başkalarının hürriyetlerini tanımayanlar, hürriyete layık değillerdir.
Abraham Lincoln

Güneşsiz kalmış bir dünya, içinde söz hürriyeti bulunmayan bir Cumhuriyetten daha iyidir.
Socrates

Ödünç para ile, borç ile geçinen yuva, hürriyetini yitirir.

Bana ya hürriyet verin, ya da ölüm.
Patrick Henry

Hür insanın vücudu esir edilebilir, ama ruhu yakalanamaz.

Advertisement

Hürriyet, adaletten başka bir şey değildir.
Volney

Demokratik hürriyetlerin sadece zenginler için olduğunu unutmamak gerekir
Güvenlik için hürriyetten vazgeçenler, kısa bir süre sonra ikisinden de olurlar.
Abraham Lincoln

Allah bize hayatı verirken, hürriyeti de verdi.
Thomas Jefferson

Ancak insanların enerjisini, bilgisini ve faziletini çoğaltan bir hürriyete malik olursak o zaman övünebiliriz.
W. E. Channing

Hürriyet, tarihin kaybolmayan tek değeridir.

Advertisement

Bilgi hürriyetin ayrılmaz bir parçasıdır…
W. E. Channing

Laiklik yalnız din ve dünya işlerinin ayrılması demek değildir. Bütün yurttaşların vicdan, ibadet ve din hürriyeti demektir.
Mustafa Kemal Atatürk

Müslümanın izzeti ve hürriyeti, İslam’ın asil kaynağı olan Kur’an ve sünnettedir.
Muhammed İkbâl

Başkalarının hürriyetlerini tanımayanlar, hürriyete layık değillerdir
Sanatlar hürriyet tarafından emzirilence büyürler.
Johann Sebiller

Gerçek hürriyet, Hakk’a köleliktir.
Hz. Ali

Advertisement

Şeref ve namustan yoksun milletler, er geç hürriyet ve bağımsızlıklarını kaybederler.

Basın hürriyeti kalksa, vicdan, eğitim, konuşma hürriyetleri de kalkar.
Roosevel

Basın hürriyeti, öteki hürriyetlerin emniyet sübabıdır; diktatör hükümetlerden başka hiçbir güç onu kısamaz. George Mason

Yaratıcıya kul olmayan, kölelikten kurtulamaz. Zira gerçek hürriyet, yaratıcıya kul olmaktan geçer.
Eyyüp Akst

Advertisement

Leave A Reply