Hüsameddin Çoban Kimdir?

0
Advertisement

Hüsameddin Çoban kimdir ve ne yapmıştır? Hüsameddin Çoban hayatı, biyografisi, Çobanoğulları Beyliğinin kurulması hakkında bilgi.

Hüsameddin Çoban

Hüsameddin Çoban (ö. 1224’ten sonra), Kastamonu-Sinop yöresinde egemenlik sürmüş olan Çobanoğulları Beyliği’nin kurucusudur.

Yaşamının ilk yıllarına ilişkin bilgi yoktur. Oğuzların Kayı boyundan geldiği ve Anadolu Selçukluları döneminde Kastamonu-Ankara arasına yerleştirilen Türkmenlerden olduğu sanılır. Anadolu Selçuklu uç beyi olarak 1192-1203 arasında Kuzeybatı Anadolu’daki fetihleri yönetti. I. İzzeddin Keykâvus (hd 1211-20) ile kardeşi Alaeddin Keykubad (sonradan I. Keykubad) arasında çıkan taht kavgasının sona erdirilmesinde rol oynadı (1212). I. İzzeddin Keykâvus döneminde Kastamonu beyi oldu ve Bizans’a karşı yapılan akınları yöneterek büyük başarılar kazandı. 1220’de Anadolu Selçuklu tahtına çıkan I. Alaeddin Keykubad döneminde de (1220-37) bu görevi sürdü. 1223’te Suğdak’ın Bizanslıların denetimine girmesinden sonra I. Alaeddin Keykubad tarafından Kırım seferiyle görevlendirildi. Başarılı bir çıkarmayla Suğdak’ı aldı (1224); orada yeterli bir kuvvet bırakıp Kastamonu’ ya döndü.

Kırım seferinden sonra kayıtlarda adına rastlanmayan ve ölüm tarihi saptanamayan Hüsameddin Çoban’dan sonra beyliğin başına oğlu Alp Yürek geçti.

Advertisement

Leave A Reply