Hüseyin Cahit Yalçın Kimdir?

0

Servet-i Fünun edebiyat akımının güçlü temsilcilerinden birisi olan Türk edebiyatçısı Hüseyin Cahit yalçın hayatı ve edebi kişiliği hakkında bilgiler.

Hüseyîn Cahit YALÇIN (7 Aralık 1875, Balıkesir – 18 Ekim 1957, İstanbul)

Tanınmış bir edebiyatçı ve gazetecidir. Balıkesir’de doğdu. İlk öğrenimini, babasının memurlukla dolaştığı yerlerde, orta ve yüksek öğrenimini İstanbul’da yaptı. 1896 yılında Mektebi Mülkiye, (Siyasal Bilgiler Okulu) den mezun olduğu sırada çeşitli yazıları ile oldukça tanınmış bulunuyordu. Kısa bir süre Maarif Nezareti Mektubî kaleminde çalıştıktan sonra öğretmenliğe geçti. Bu/ arada, Servet-i Fünun dergisi yazı ailesine katılmıştı. Hikâye ve roman, özellikle tenkid ve tartışma alanlarında yazıyor, çeşitli yönlerden gelen hücumlara karşı Servet-i Fünün edebiyatının savunuculuğunu yapıyordu. 1901 yılında, Servet-i Fünun’da çıkan bir yazısı üzerine dergi kapatılıp topluluk dağılınca, uzunca bir süre kalemi bıraktı. 1908’de İkinci Meşrutiyet ilân edilir edilmez yeniden basına döndü. Önceleri Tevfik Fikret’in de ortak olduğu, «Ta-nin gazetesini kurdu. Parti ve siyaset hayatına daldı. İstanbul’dan milletvekili seçildi. Mütareke zamanında, birçok Türk aydıniyle birlikte, İngilizler tarafından Malta adasına sürüldü.

Yurda döndükten sonra «Tanin» gazetesini yeniden çıkarmaya başladı. Cumhuriyetin kuruluşunu takip eden yıllarda yeni rejime ve idareye karşı aşırı hücumlariyle tanınmıştı. Bu yüzden bir süre Çorum’da oturmaya mecbur edildi. İstanbul’a döndükten sonra uzun zaman siyasetle ilgilenmedi. «Oğlumun Kütüphanesi» genel adı altında Fransızca’dan ve İtalyanca’dan ilmî, edebî, tarihî kitaplar çevirip bastırdı. Yine ilmî, edebî nitelikte «Fikir Hareketleri» adlı bir dergi çıkardı. 1939′ dan sonra yeniden siyasi hayata girdi. Milletvekili seçildi ve «Tanin» gazetesini yayınlamaya başladı. Daha sonra Ulus gazetesi başyazarı oldu. Bu görevde iken 1957 yılı ekiminde öldü.

Hüseyin Cahit Yalçın; gerçek şöhretini Servet-i Fünun’da yapmıştır. Romanda, özellikle hikâyelerinde kuvvetli realisttir. Fikir ve tenkitlerinde ise hareketli, kesin ve ataktır. Bu yüzden hayatı boyunca, defalarca ölüm tehlikesi ile karşılaşmış, sürgüne gönderilmiş ve hapse girmiştir.

Servet-i Fünun topluluğu içinde en gerçekçi, en duru ve doğal dille yazan bir kişi olan Hüseyin Cahit Yalçın’ın kendi yazdığı ya da çevirdiği 50’den fazla eser bulunmaktadır.


Leave A Reply