Hüsn-ü Aşk (Şeyh Galip) Özellikleri ve Konusu – Hangi Döneme Aittir?

0
Advertisement

Hüsn-ü Aşk hangi döneme, kime aittir? Şeyh Galip’in Hüsn-ü Aşk mesnevisi hikayesi, özellikleri, konusu, hakkında kısaca bilgi.

Şeyh Galip

Şeyh Galip

Hüsn-ü Aşk

Hüsn-ü Aşk; Şeyh Galip‘in, divan edebiyatının başyapıtlarından biri olarak kabul edilen mesnevisidir.

Tanrısal aşka ulaşmanın güçlüğünü anlatan, tasavvufa dayalı özgün bir aşk öyküsüdür. 2.041 beyitten oluşur. Konusu kısaca şöyledir: Beni Muhabbet adlı bir Arap kabilesinde bir gece biri kız, öteki erkek iki çocuk dünyaya gelir. Kıza Hüsn, oğlana Aşk adı verilir. Daha çok küçükken birbirlerini seven Hüsn ile Aşk, Mekteb-i Edeb adı verilen okulda hocaları Molla-yı Cünun’dan ders alır, birlikte büyürler.

Hüsn-ü Aşk (Şeyh Galip) Özellikleri ve Konusu - Hangi Döneme Aittir?

Sonunda Aşk, Hüsn’le evlenmek ister; ama kabile ileri gelenleri ona, sevgisini kanıtlaması için bazı acılara katlanıp zorlukları yenmesi gerektiğini söylerler. Bunun üzerine Aşk, Suhan adlı yaşlı bir adamla birlikte Diyar-ı Kalb’e (Kalp Ülkesi) doğru yolculuğa çıkar; çeşitli güçlüklere katlanarak bu ülkeye ulaşır ve sevgilisine kavuşur.

Advertisement

Yapıtta Hüsn Tanrı güzelliğini, Aşk dervişi, Mekteb-i Edeb tekkeyi, Molla-yı Cünun doğru yolu temsil eden birer simgedir. Hüsn ü Aşk, bu soyutlamalarla kendinden önceki bütün mesnevilerden ayrılır. Yapıtın özünü ise insanın, parçası olduğu Tanrı’ya ancak ruhunu ibadet ve çile yoluyla eğiterek ve arıtarak ulaşabileceği düşüncesi oluşturur. Pek çok yazma nüshası bulunan Hüsn ü Aşk, ilk kez 1836’da şairin Divan’ı ile birlikte, 1887’de de tek olarak basılmıştır.


Leave A Reply