Hutbe Nedir? Ne Zaman Okunur?

0

Hutbe nedir, hutbe ne anlama gelir? Hutbe ne zaman, kim tarafından okunur, hutbenin özellikleri nelerdir, hutbe hakkında bilgi

hutbe

Hutbe

Hutbe; İslamda, özellikle cuma ve bayram namazlarında minberden cemaate yapılan konuşmadır. Hutbe okuyan kişiye hatip adı verilir.

Hz. Muhammed savaş, hac, evlilik, yağmur duası gibi toplumsal içerikli etkinliklerden önce bir hutbe okur, konuyla ilgili açıklamalarda bulunurdu. Bu gelenek Dört Halife Döneminde de sürdürüldü. Emevi halifeleri ve valileri de hutbe okurlardı. Abbasiler döneminde kendileri hutbe okumak yerine hatiplik işlevini kadılara devrettiler. Sonraki dönemlerde de hutbe hilafetle ilişkili görüldüğü için, okunan hutbelerde halifenin adı anıldı. Hutbe cumaları namazdan önce okunur; hutbe okunmaması durumunda cuma namazı tamamlanmış sayılmaz. Bayramlarda ise namazdan sonra okunur.

Hutbenin Koşulları

Hz. Muhammed’in uygulamalarından yola çıkan fıkıhçılar hutbenin koşullarını (rükünler) belirlemişlerdir. Hanefi fıkıhçılara göre hutbenin rüknü Tanrı’yı anmadır (zikir), ama bu kadarla yetinilmemesi gerekir. Malikilere göre hutbenin rüknü, muştulayan ya da sakındıran dinsel nitelikli bir söz söylemektir. Şafii fıkıhçılara göre hutbenin beş temel öğesi vardır: Tanrı’ya hamd, Hz. Muhammed’e salavat, takvayı öğütlemek, bir âyet okumak ve müminlere dua etmek. Hanbeli hukukçular da Şafiilerin dua dışındaki rükünlerini benimser. Hutbenin geçerli olabilmesi için zorunlu koşullar, Hanefi hukukçulara göre, hutbe niyetiyle okunması, cuma vakti içinde olması, en az bir kişinin dinlemesi ve bu kişinin kendisiyle cuma namazı kılınabilecek kişilerden olması, hutbe ile namaz arasına bir şey sokulmamasıdır. Şafii fıkıhçılara göre hutbenin Arapça olması, hatibin temiz ve abdestli olması, örtülmesi gereken yerlerinin örtülü bulunması, ayakta konuşması, iki hutbe arasında oturması, 40 kişinin duyacağı kadar seslenmesi, cumanın geçerli olduğu yerde yapılması, hatibin erkek ve imamlığının geçerli olması, en azından farz ile sünneti birbirinden ayıracak kadar bilgili olması gerekir. Şafiilere göre, geçerli olabilmesi için hutbe en az 40 kişi tarafından dinlenmelidir.


Leave A Reply