Hyakinthos (Hyacinth) Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Hyakinthos (Hyacinth) kimdir? Yunan mitolojisinde Hyakinthos (Hyacinth) önemi, hikayesi ve özellikleri nelerdir, hakkında bilgi.

Hyakinthos (Hyacinth)

Hyakinthos (Hyacinth); Yunan mitolojisinde, Amyklaili (Lakonia) genç ve yakışıklı erkektir.

Yaygın öyküye göre Hyakinthos’un güzelliğine vurulan Apollon ona disk atmasını öğretirken kaza sonucunda ölümüne yol açar. Bir başka öyküye göre, Hyakinthos’u kıskanan rüzgâr tanrılarından Zephyros ya da Boreas hızla eserek Apollon’un fırlattığı diskin yolunu değiştirir ve Hyakinthos’un başına çarptırarak ölümüne neden olur. Hyakinthos’un kanının aktığı yerde, taçyaprakları “Al, Al” (Eyvah!) harflerinin biçimini alan bir çiçek açar; çiçeğe hyakinthos adı verilir. Öyküde büyük olasılıkla kraltacı çiçeğini belirten hyakinthos, bazı Batı dillerinde sümbül için kullanılan sözcüklere (İngilizce hyacinth, Fransızca hyacinthe) kaynaklık etmiştir. Bu çiçeğin, Telamon’un oğlu Aias’ın kanının aktığı yerde açtığı da söylenir. Ölümü, Sparta takviminin Hyakinthios ayında düzenlenen ve Spartalıların en önemli ikinci şenliği olan Hyakinthia’da anılırdı. Büyük olasılıkla yazın başlarında düzenlenen şenlik üç gün sürerdi. Yas ayinlerinin ardından Apollon’un görkemi kutlanırdı. Şenlik ilkbaharın körpe yeşilliğinden yazın kuru sıcağına geçişi, ayrıca tahılın olgunlaşmasını simgeliyordu. Eski Yunan uygarlığı öncesinden kaynaklandığı konusunda kuşku yoktur.

Hyakinthos’un Apollon’la ilişkisi tam bilinmemekle birlikte ondan aşağı düzeyde yer aldığı söylenebilir. Kültünün belirli özelliklerinden, Adonis gibi, yeraltına inmesi dolayısıyla yas tutulan biteklik tanrısı olduğu anlaşılmaktadır.

Advertisement

Leave A Reply