Hz. Adem Hakkında Genel Bilgi

0

İlk yaradılan insan olan Hz. Adem hakkında hem islami hem de islami olmayan kaynaklara göre bilgiler.

adem-ile-havvaHz. Adem, eski din kaynaklarına göre, dünyaya gelerek onu anlamlandıran ilk insan. Tevrat’a göre (Tekvin 1), Tanrı önce Adem’i, sonra ona yardımcı olarak birtakım hayvanları yarattı. Adem bunlardan hiçbirini kendisine denk görmediği için, Tanrı Adem’e eş olarak onun bir kaburga kemiğinden Havva’yı yarattı. Adem cennet bahçesine bekçi olarak gönderilmişti. Bu bahçenin ortasında “hayat” ve “iyi ile kötüyü tanıma” ağaçları vardı. Bu son ağacın meyvesi Adem’e yasaklanmıştı. Yılana (şeytana) uyarak önce Havva sonra da Adem bu yasak meyveden yediler ve ceza olarak cennetten kovuldular. Tevrat’ın başında ele alınan bu konu aslında Asur kaynaklarından gelmekteyse de orada tek tanrılı İsrail dininin özelliğine uyacak biçime sokulmuştur. Tevrat’a daha sonra katılmış olan eklemenin evrenin yaratılmasından söz eden bölümünde ise, Adem ile Havva aynı zamanda yaratılmış ve bütün öteki yaratılanların başına geçirilmiş olarak gösterilmektedir. Aslında Babillilerin evrenin yaratılması anlayışına yakın olan bu görüş, Musa dininin yabancı konuları işlemekteki gücünü bir kez daha gösterir.

Advertisement

İlk Hıristiyan ilahiyatçısı olan Paulos’a göre (I. Korinthoslulara Mektup, XV, 45) Tevrat’ta günah işlemenin ve ölümünün nedeni olarak gösterilen birinci Adem’den farklı olan ikinci Adem, yani İsa yaşam kaynağıdır. İlk Adem yaşayan can oldu, son Adem dirilen ruh oldu. Birinci Adem topraktandır; ikinci Adem gökten geldi.

Kuran’ın birçok suresinde de Adem ile Havva’dan söz edilir (Sure: 3; 15; 38 vb). Kuran’a göre Adem, Azrail’in Allah’ın isteği üzerine getirdiği kırmızı, beyaz ve kara topraktan yaratılarak kendisine ruh verilmiştir. Bu yüzden insanoğlu çeşitli renklerdedir. Adem’e secde etmeye çağrılan meleklerden İblis (Şeytan) secde etmek istemedi, bunun üzerine kendisine lanet olundu. Adem ile Havva’yı günaha sokan ve cennetten çıkarılmasına neden olan odur. Uzun bir ayrılıktan sonra ikisi yeryüzünde buluştular ve burada üreyip insan soyunu çoğalttılar.

Adem ile Havva öyküsü Batı ve Doğu edebiyatında çeşitli biçimde incelenmiş olup Adem konusundaki çeşitli söylentiler, insan yazgısına ilişkin yorumlardır. Bu yorumlar da sanatın farklı dallarında (şiir, resim, öykü) konu olmuştur.

Advertisement


Leave A Reply