Hz. Davut Kimdir?

0
Advertisement

Hz. Davut kimdir? Peygamberlerden Hz. Davut hayatı, özellikleri, kitabı hakkında bilgi.

Hz. Davut; İsrail peygamberi ve kralıdır (Beytlehem “Beytüllahm” İÖ 1026-Kudüs 962).

15 yaşına kadar çobanlık yaptı. Filistinli dev Calut’u (Golyat) savaş alanında teke tek dövüşte sapan taşıyla alnından vurup öldürmesi sonucu yiğitliğiyle Kral Talut’un (Saul) dikkatini çekip saraya girdi, kralın saz şairi ve silahşörü oldu. Kralın giderek onu kıskanmasına karşın, Prenses Mi-kal ile evlenmeyi başardı. Ancak, Talut’un adamları tarafından öldürüleceğini haber alınca saraydan kaçtı; başıboş savaşçıları çevresine toplayarak bir haydut çetesinin önderi oldu. Çetesi kralın ordusu karşısında yenilip dağılınca baş düşmanları Filistinlere sığınarak Filistin kralının önde gelen komutanlarından biri oldu. Talut ile aç oğlunu Filistinliler Gilboa Dağ Savaşı’ nda kılıçtan geçirdikten sonra İsrailoğulları Filistin yönetimi altına girdiler. Güney kabileleriyle görüşen Davut, İÖ 1002’de Hebron Kenti’nde Yahuda kralı ilan edildi. Orada yedi buçuk yıl hüküm sürdükten sonra İsrail’in yaşlılar kurulu ona İsrail tahtını önerdi. İlk olarak ülkeyi Filistin boyunduruğundan kurtardı; Kudüs Kalesi’ni ele geçirerek orasını kuzey ve güney kabilelerini birleştirmek amacıyla başkent yaptı. Ardından güneyde Edomitleri, doğuda Naabitler ile Ammonitleri ve kuzeyde de Aramileri yenerek İsrail’i Nil ile Fırat arasındaki en güçlü ülke durumuna getirdi. Böylece “Vaadedilmiş Topraklar” ele geçirildi, bu topraklar üzerinde yaşayan insanlar birleştirildi ve eski İbrani göçmenlerin düşü ilk kez gerçekleşmiş oldu. Komutanlarından Uriya’nın güzel eşi Batşeba’ya göz koydu ve kadını kocasının elinden almak için Uriya’nın bir savaşta öldürülmesini sağladı. Batşeba’dan kendinden sonra kral olacak olan oğlu Süleyman doğdu. Davut son yıllarını kendinden sonra tahta kimin geçeceği sorusuna yanıt aramakla geçirdi. Sonuçta en büyük oğlu Adoniyah’ı veliaht gösterdiyse de eşi Batşeba, tahtı ondan olma kendi oğlu Süleyman (Salomon) için güvence altına aldı; kısa süre sonra 33 yıl İsrail kralı olarak hüküm süren Davut öldü. Dört büyük din kitabından biri olan Zebur, onun dönemine aittir. Söylencelere konu olan yaşamı, Batı sanatına esin kaynağı oldu.


Leave A Reply