Hz. İsa İle İlgili Ayetler

0

Kur’an-ı Kerim’de Hz. İsa ile ilgili olan ayetler hangileridir? Hz. İsa hakkındaki ayetler ve anlamları.

3/45-47,51,52,53,59-62 – Al-i İmran
45- Melekler demişti ki: “Ey Meryem! Allah seni kendinden bir söz ile müjdeliyor: Adı Meryem oğlu İsa olan Mesih, dünya ve ahirette şerefli ve Allah’a yakın kılınanlardandır.”
46- “İnsanlarla beşikte iken de, yetişkin iken de konuşacaktır ve o, iyilerdendir.”
47- Meryem: “Ey Rabbim! Bana bir insan dokunmamışken nasıl çocuğum olabilir?” demişti. Melekler şöyle dediler: “Allah dilediğini böylece yaratır. Bir işin olmasını dilerse ona “ol!” der ve olur.”
48- (Melekler, Meryem’e hitaben İsa hakkındaki sözlerine devam ettiler:) “Allah ona yazmayı, hikmeti, Tevrat’ı ve İncil’i öğretecek.
49- O, İsrailoğullarına bir elçi olacak ve onlara şöyle diyecek: “Size Rabbinizden bir mucize getirdim: Size çamurdan bir kuş sureti yapar, ona üflerim ve Allah’ın izni ile o kuş oluverir. Yine Allah’ın izni ile körü ve alacayı iyileştirir, ölüleri diriltirim. Ayrıca evlerinizde ne yeyip neyi biriktirdiğinizi size haber veririm. Eğer inanan kimseler iseniz, bunda sizin için bir ibret vardır.
50- Benden önce gelen Tevrat’ı doğrulayıcı olarak ve size haram kılınan bazı şeyleri de helal kılmam için gönderildim. Rabbimden size bir mucize getirdim. O halde Allah’tan korkun, bana da itaat edin.
51- Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse O’na kulluk edin. İşte bu doğru yoldur.”
52- isa onların inkarlarını hissedince: “Allah yolunda yardımcılarım kimlerdir?” dedi. Havâriler şöyle dediler: “Allah yolunda yardımcılar biziz. Allah’a inandık. Şahit ol ki, bizler müslümanlarız.” cevabını verdiler.
53- “Ey Rabbimiz! Senin indirdiğine iman ettik ve peygamberlere de uyduk. Şimdi bizi, birliğini ve peygamberlerini tasdik eden şahitlerden yaz.” dediler.

59- Doğrusu Allah katında İsa‘nın yaratılışındaki durum, Adem’in durumu gibidir; onu topraktan yarattı, sonra ona “ol!” dedi, o da oluverdi.
60- Bu konudaki hak söz Rabbinden gelendir. Artık şüphe edenlerden olma.
61 – Sana gereken bilgi geldikten sonra artık kim bu konuda seninle tartışacak olursa, de ki: “Haydi gelin! Oğullarımızı, oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı ve kendimizi, kendinizi çağıralım, sonra da lanetleşelim; Allah’ın lanetinin yalancılara olmasını dileyelim.”
62-Şüphesiz ki, bu anlatılan olaylar hakikatin ta kendisidir. Allah’tan başka hiç bir ilah yoktur. Allah her halde çok güçlü ve hikmet sahibidir.

4/171-173 – Nisa
171- Ey Kitab Ehli! Dininizde aşırı gidip taşkınlık etmeyin ve Allah hakkında gerçekten doğru olandan başkasını söylemeyin. Mesih, ancak Meryem oğlu İsa‘dır. O, Allah’ın Rasulü’dür. Meryem’e ulaştırdığı “Kün: Ol!” kelimesinin eseridir. O’ndan bir ruhtur. (O’nun tarafından gönderilmiş, yahut teyid edilmiş, yahut da Cebrail tarafından üfürülmüş bir ruhtur.) Buna göre Allah’a ve peygamberlerine iman edin. “Allah üçtür.” demeyin, sizin için hayırlı olmak üzere öyle demekten vazgeçin. Allah, ancak bir tek Allah’tır. O, çocuğu olmaktan münezzehtir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. Vekil olarak Allah yeter.
172- Hiç bir zaman Mesih de Allah’a yakın melekler de Allah’a kul olmaktan çekinmez. Kim O’na kulluk etmekten çekinir ve büyüklük taslarsa bilsin ki, Allah, onların hepsini huzuruna toplayacaktır.
173- İnanıp güzel işler yapanlara gelince, Allah onların mükafatlarını eksiksiz ödeyecek ve lütfundan onlara daha fazlasını da verecektir. Allah, kulluktan çekinip büyüklük taslayanlara da şiddetli bir şekilde azab edecek ve onlar Allah’tan başka kendilerine ne bir dost, ne de bir yardımcı bulacaklardır.

5/110 – Maide
110- Allah o zaman şöyle diyecek: “Ey Meryem oğlu İsa! Sana ve annene verdiğim nimetimi hatırla! Hani seni Mukaddes Ruh Cebrail ile desteklemiştim. Bu sayede sen beşikte iken de, yetişkin çağında da insanlarla konuşuyordun. Sana kitabı okuyup-yazmayı, hikmeti, Tevrat ve İncil’i öğretmiştim. Benim iznimle çamurdan kuş şeklinde bir şey yapıyordun da ona üflüyor, hemen benim iznimle o bir kuş oluyordu. Yine benim iznimle anadan doğma körü ve alacalıyı iyileştiriyordun. Ölüleri benim iznimle hayata kavuşturuyordun. Hani İsrailoğullarının seni öldürmelerini önlemiştim. Kendilerine apaçık deliller, mucizeler getirdiğin zaman inkar edenler: “Bu açık bir sihirden, başkası değildir.” demişlerdi.

6/85 – En’am
85- Zekeriyyâ, Yahya, İsa ve İlyas’a da hidayet ettik. Hepsi de salih kullarımızdandır.

19/27-35 – Meryem
27- Nihayet çocuğunu kucağında taşıyarak kavmine getirdi. Dediler ki: “Ey Meryem! Hakikaten sen şaşılacak bir şey yaptın.”
28- “Ey Harun’un kızkardeşi! Senin baban kötü bir insan değildi, annen de iffetsiz değildi.”
29- Bunun üzerine çocuğu gösterdi. “Biz, beşikteki bir sabi ile nasıl konuşuruz?”dediler.
30- Çocuk şöyle dedi: “Ben Allah’ın kuluyum. O, bana Kitab’ı verdi ve beni peygamber yaptı.
31- Nerede olursam olayım, O, beni mübarek kıldı, yaşadığım sürece bana namazı ve zekatı emretti.
32- Beni anneme saygılı kıldı, beni bedbaht bir zorba yapmadı.
33- Doğduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak kabirden kalkacağım gün esenlik banadır.
34- İşte, hakkında şüphe ettikleri Meryem oğlu İsa gerçek olarak budur.
35- Allah’ın çocuk edinmesi olacak bir şey değildir. O, bu gibi beşeri sıfatlardan çok yüce ve beridir. Bir işe hükmettiği zaman, ona sadece “Ol!” der ve hemen oluverir.

21/91 – Enbiya
91- Irzını iffetle korumuş olan Meryem’i de an. Biz, ona ruhumuzdan üfledik. Onu ve oğlunu, cümle alem için bir ibret kıldık.

23/50 – Mü’minun
50- Hz. Meryem oğlu İsa‘yı da, annesini de bir ibret kıldık. Her ikisini de, oturmaya elverişli, suyu bulunan yüksek bir yerde barındırdık.

43/57-59 – Zuhruf
57- Meryem oğlu İsa, bir misal olarak anlatılınca, senin kavmin hemen bağrışmaya başladılar.
58- “Bizim ilahlarımız mı hayırlı, yoksa O mu?” dediler. Bunu sana ancak tartışmak için söylediler. Doğrusu onlar kavgacı bir kavimdir.
59- İsa, sadece kendisine nimet verdiğimiz ve İsrailoğullarına örnek kıldığımız bir kuldur.

57/27 – Hadid
27- Sonra bunların izinden ardarda peygamberlerimizi gönderdik. Meryem oğlu İsa‘yı da arkalarından gönderdik. Ona İncil’i verdik ve ona uyanların gönüllerine bir şefkat ve merhamet koyduk. Uydurdukları ruhbanlığa gelince, onu biz yazmadık. Fakat kendileri Allah’ın rızasını kazanmak için yaptılar. Ama buna da gereği gibi uymadılar. Biz de onlardan iman edenlere mükafatlarını verdik. Ama onlardan bir çoğu da yoldan çıkmışlardır.

61/14 – Saff
14- Ey iman edenler! Allah’ın dininin yardımcıları olun. Nitekim Meryem oğlu İsa, havarilere: “Allah’a giden yola çağırmada benim yardımcılarım kimler olacak?” demişti. Havariler: “Allah yolunda yardımcıların bizleriz.” dediler. Bunun üzerine İsrailoğullarından bir zümre İsa‘ya iman etti, bir zümre ise inkar ettiler. Biz de inananları düşmanlarına karşı destekledik, onlar üstün geldiler.


Leave A Reply