Hz. Meryem Hayatı

0

Hz. İsa’nın annesi olan Hz. Meryem’in hayatı ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Hz. Meryem hakkında bilgiler.

Hz. Meryem

Advertisement

İsa Peygamber’in annesidir. Dini inanışlara göre, Davut Peygamber soyundan birinin kızıdır, on beş yaşındayken Yusuf adında biriyle nişanlanmışsa da daha ona varmadan, «hiç erkek yüzü görmeden, Allah’ın hikmetiyle» gebe kalıp İsa Peygamber’i dünyaya getirmiştir.

Hristiyanlar, özellikle Katolik mezhebinde olanlar için Meryem en yüksek, en kutsal yaratıktır. Müslümanlar da onun bir erkekle ilgisi olmadan gebe kalıp İsa’yı doğurduğuna inanırlar. Yalnız; Müslümanlar sadece İsa’nın babasız doğduğuna inandıkları halde, Hristiyanlar Meryem’in de «ana rahminde kutsal bir işaretle» vücut bulduğuna inanırlar.

Hristiyan din bilginleri, tarihçileri Meryem’in hayatı, İsa’yı dünyaya getirmesi hak kında değişik yorumlamalar yapmışlardır. Bu yorumlardan birine göre, Meryem, Davut neslinden Ümran adlı bir adamla Hunne adlı bir kadının çocuğudur. Babası ile anasının uzun zaman çocukları olmamıştı. Bunlar çocuk istediklerinden Kudüs’teki Kutsal Ev’e yüzlerini sürüp, bir çocukları olursa o mabedin hizmetine vereceklerine and içtiler. Bu yalvarıştan sonra Meryem dünyaya geldi. Karı-koca sözlerinde durarak, kızlarını tapınağın bekçisi olan Peygamber Zekeriya’ya verdiler. Meryem, on beş yaşına gelince gene Davut neslinden Yusuf’la nişanlandı. Ancak, düğünleri olmadan gebe kaldı. Bu yüzden Yahudiler arasında birçok dedikodu çıktı. Bu arada Zekeriya’dan da şüphe edildi. Yusuf, bütün bu dedikodulara göğüs gererek, nişanlısını korudu.

O sırada Yahudiler’in Kiralı Herodes, kendisine rakîp çıkmasından korkarak, yeni dünyaya gelen çocukların öldürülmesi emrini vermişti. Bu emir, Yusuf’la Meryem’i de telâşa düşürmüştü. Yeni doğmuş olan İsa’yı da alarak Mısır’a kaçtılar. İsa, peygamber olduğunu ileri sürerek ortaya atılınca Meryem, sakin kaldı, faal bir rol oynamadı. Oğlunun çarmıha gerildiğini de gördükten sonra bu faciaya dayanamadı, az osnra öldü.

Advertisement

Öte yandan, başka bir hikâyeye göre de, Meryem’le Yusuf, Filistin’den kaçtıktan sonra, Mısır’a değil, Anadolu’ya gelmişler, Efes’te, bugün Meryemana Kilisesi’nin bulunduğu yere sığınmışlardı (Bk. Efes).


Leave A Reply