Hz. Muhammed ve Kuran-ı Kerim

0

Hz. Muhammed (s.a.v) Kur’an-ı Kerim’i Açıklayıcıdır konusu ile iligli olarak kısa ve genel açıklamaların yapıldığı yazımız.

Peygamber efendimiz, Allah(c.c)’tan aldığı emirleri insanlara duyurmuş, anlaşılmayan hususları kendisi izah etmiştir. Yani onun sözleri Kur’an-ı Kerimin tefsiri durumundadır. Öyle olduğu içindir ki, Kur’an-ı Kerim’de “Allah’ın elçisi Hz. Muhammed’den sizin için güzel örnek vardır” (Ahzâb: 21) diye buyurulmaktadır.

Advertisement

İnsanlar arasında güzel sözler söyleyenler, tatlı konuşmalar yapanlar, etkili hitabeti olanlar her dönemde olmuştur. Ancak önemli olan tarafı söyledikleri ile hayatında tatbik edip, uyguladıklarının hak ve doğru olmasıdır. Yüce Allah (c.c.): “Ey peygamber! Rabbin tarafından sana inzâl olunanı sen tebliğ et; şayet yapmazsan Allah’ın elçilik görevini tebliğ etmemiş olursun” (Mâide: 67) diyerek, Hz. Peygamberin aslî vazifesini de bildirmektedir.

Kur’anı sadece onlara duyurmamış, bütün ayrıntılarıyla ilahî muradı yani Allah’ın ne kastettiğini de açıklamıştır. Bu açıklamalar hem itikat-inanç hem ibadet hem de güncel ve sosyal konularda olduğu açıkça görülmektedir. Örneğin; komşu ve kul hakları, helâl ve temiz olan şeyleri yemek-içmek, temiz ve dürüst olmak, zararlı maddeleri kullanmaktan, yalan ve çirkinliklerden uzak durmamız hususunda bizzat hadislerinde de açıklamıştır.


Leave A Reply