Hz. Muhammed’i Nasıl Anlamalıyız?

0

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’i anlamanın yolları nelerdir? Hadis ve sünnet özellikleri, Hz. Muhammed’i anlama hakkında bilgi.

Advertisement

Hz. Muhammed’i Nasıl Anlamalıyız?

Peygamber’imizi anlamak için öncelikle onun hayatına bakmamız gerekir ki buradan hayatının maddeler halinde özetine ulaşabilirsiniz.. Bir diğer yöntem olarak onun bize bıraktıklarına bakmak gerekir.

• Hadis: Sözlükte söz ve haber anlamına gelen hadis, İslam’da Hz. Muhammed’in söylediği bilinen ifadelerinin, fiillerinin ve uygulamalarının yazılı hâle dönüştürülmesidir. Peygamber’imizin sözlerini bugüne kadar aktaran ilahiyat bilim dalına da “hadis” denmektedir.

• Sünnet: Peygamber’imizin söz, fiil ve takrirlerine (onay ifadelerine) denir. Peygamber’imizin sünnetini uygulamak onu taklit ederek değil, onun davranışlarını insani boyutta içselleştirerek yapılabilir.

• Peygamber’imizin davranış örneklerini yerel içerikli ve evrensel içerikli olarak değerlendirebiliriz. Yerel içerikli davranış örnekleri onun yaşadığı toplumun yerel sorunlarını çözmeye yöneliktir. Evrensel içerikli davranış örnekleri ise bugünün dünyasındaki sorunlara da çözüm üreten evrensel ilkeler ve uygulamalardır.

Advertisement

• İslam’ı anlamanın en geçerli yöntemi Hz. Muhammed’in örnek hayatını Kur’an’ın ilkeleri ile beraber değerlendirmektir. Peygamber’imizin hadis ve sünneti, Kur’an’ın açıklayıcı ifadeleridir. Bu iki argüman birbirini destekleyen gerekliliklerdir.

• Peygamber’imizin hadislerini bize kadar ulaştıran başlıca hadis kaynakları şunlardır: Buhari ve Müslim tarafından “Sahih” adlı kitaplar; Ebu Davud, Tirmizi, Nesai ve İbni Mace tarafından “Sünen” adlı kitaplar yazılmıştır. Bunların hepsine Kütüb-ü Sitte (6 hadis kitabı) denir.


Leave A Reply